Hranice nás nerozdeľujú

Medzinárodný projekt v Stratenej
1. októbra 2010
Zobraziť všetko

DSS Osadné – Hranice nás nerozdeľujú – projekt výmeny mládeže s postihnutím z Čiech, Slovenska a Poľska.

Projekt pre mladých so zdravotným postihnutím

27.8.2009 Účastníci medzinárodného projektu sa vrátili zo Stratenej

Hranice nás nerozdeľujú – to je názov projektu trojstrannej výmeny mládeže s mentálnym a viacnásobným postihnutím z Čiech, Slovenska a Poľska, ktorý pripravil Domov na zámku Bystré v spolupráci s Domovom sociálnych služieb Osadné a Domom pomocy spolecznej v Slesine. Účastníkmi boli mladí ľudia so zdravotným postihnutím telesným, duševným, poruchami správania, zmyslovým alebo kombinovaným postihnutím.

 

Miestom ich spoločného stretnutia sa v dňoch od 10. do 16. augusta stala dedinka Stratená v Slovenskom raji. V priebehu týždenného pobytu mladí ľudia nielen spoznávali krásy Slovenského raja, ale čakali ich tiež športové a kultúrne aktivity. Pre 30 účastníkov projektu a ich doprovod boli pripravené loptové hry, rybárske súťaže, rozhovory o živote v Bystrom, Osadnom či Slesine.

Všetkých tiež pobavil turnaj v stolnej hre Človeče, nehnevaj sa, či súťaž v navliekaní korálikov. Spoločne navštívili starostku Obecného úradu v Stratenej pani Eriku Oravcovú, porozprávali sa o projekte a odovzdali jej drobné vlastnoručne vyrobené darčeky. Okolie obce ponúka mnoho možností turistických vychádzok, z ktorých si účastníci projektu vybrali Dobšinskú ľadovú jaskyňu, vodnú nádrž Dedinky, hrad Krásna Hôrka a podnikli tiež turistickú vychádzku pod názvom Bobrík odvahy. Náročný terén cez vodné a horské prekážky po lávkach a rebrinách preveril odvahu a zdatnosť tímu.

Oddych poskytli rybárske preteky v obci Dedinky. Milovníci koní sa iste potešili návštevou Ranča pod Ostrou skalou, kde si zajazdili na koňoch.

Podvečery patrili spoločným posedeniam pri ohnisku, grile alebo zábave na spoločných diskotékach. Prebehla tiež diskusia o živote v Bystrom, Osadnom a Slesine spojená s prezentáciou fotografií z jednotlivých partnerských domovov a súťaž v hľadaní slov.

Cieľom projektu spolufinancovaného z medzinárodného Visegrádskeho fondu je posilnenie vzájomného porozumenia medzi mladými ľuďmi z krajín Visegrádskej štvorky, podpora spolupráce medzi krajinami v oblasti mládeže a rozvoj solidarity a tolerancie medzi mladými ľuďmi.

Nešlo o prvé spoločné stretnutie. S Domom pomocy spolecznej nadviazal Domov sociálnych služieb Osadné kontakty na medzinárodných športových turnajoch. S Domovom na zámku Bystré ich spájajú zase dlhodobé kontakty v rámci partnerstva medzi Prešovským a Pardubickým krajom.

***

PhDr. Ján Šrenkel
riaditeľ DSS Osadné