Kalendár 2011 Osadné

Abilympiáda 2010 – DSS Osadné
28. októbra 2010
Výroba sviečok z odpadového vosku
13. februára 2011
Zobraziť všetko

OSADNÉ: Život ľudí z domova sociálnych služieb približujú fotografie z kalendára
Osadné, 10. februára 2011

(TASR) – Domov sociálnych služieb (DSS) v obci Osadné (okres Snina), ktorá sa stala známa vďaka dokumentárnemu filmu Marka Škopa, pripravuje v tomto roku oslavy 50. výročia svojho vzniku. Pri tejto príležitosti vydalo zariadenia spadajúce pod Prešovský samosprávny kraj kalendár s desiatkami fotografií zobrazujúcimi život svojich klientov v rokoch 1961 až 2011.Kalendár o rozmeroch 30 x 42 centimetrov obsahuje 13 listov so 66 fotografiami.

Podľa riaditeľa DSS Jána Šrenkela, zobrazujú každodenný život hendikepovaných ľudí a viacerí zverenci zariadenia sa vyskytujú na záberoch vytvorených pred desiatkami rokov, keď boli ešte deťmi. DSS plánuje použiť prostriedky za odpredaj kalendára v sume 8,50 eura na nákup materiálu pre potreby košikárskej, drevárskej či tkáčskej dielne v areáli domova. Pri príležitosti júnového výročia sa vedenie zariadenia zároveň pripravuje so svojimi zverencami na Deň otvorených dverí spojený s kultúrnym programom a ukážkami prác hendikepovaných v podobe vlastnoručne zhotovených výrobkov. V domove v obci Osadné sa podľa Šrenkelových slov nachádza asi 70 ľudí prevažne s ťažšou formou mentálneho postihnutia. „Klientela sa pohybuje od štvormesačného dieťaťa až po 39-ročného človeka,“ vysvetlil riaditeľ DSS s tým, že z toho 13 osôb je trvalo pripútaných na lôžko. Aj keď sa mnohí  s ohľadom na svoj hendikep podieľajú na prácach v terapeutických dielňach len minimálne, manuálne činnosti im podľa Šrenkela veľmi prospievajú.

Východoslovenská obec, kde sídli DSS, sa predstavila v uplynulom období mnohým krajinám sveta prostredníctvom filmovej snímky Marka Škopa Osadné. Na festivalovej premiére v Karlových Varoch získala v roku 2009 Cenu za najlepší dokumentárny film. Film o lokálnych lídroch – starostovi a pravoslávnom kňazovi z východoslovenskej dediny na hranici Európskej únie, ktorí navštívili európske inštitúcie v Bruseli, vzbudil u slovenských divákov veľký záujem. Neoddeliteľnou súčasťou obce Osadné je však podľa Šrenkela aj miestne zariadenie sociálnych služieb. „Chceli sme tak verejnosti prostredníctvom nášho kalendára priblížiť trocha neznámu tvár známej mediálnej obce a reálny život klientov nášho domova,“ uzavrel Šrenkel.