Krídla túžby 2011

Zariadenie poskytuje služby pre 69 klientov
28. júna 2011
7. ročník Abilympiády v Osadnom
2. novembra 2011
Zobraziť všetko

Prešovský samosprávny kraj pod záštitou predsedu MUDr. Petra Chudíka vyhlasil 1. ročník regionálnej súťaže v sociálnych službách KRÍDLA TÚŽBY.

Návrh na ocenenie môže predložiť poskytovateľ sociálnych služieb, zriaďovateľ alebo občan. Členovia predsedom PSK menovanej komisie vyberú v každej kategórii jeden z doručených návrhov.

Členovia Komisie sociálnej pri Zastupiteľstve PSK rozhodli o týchto ocenených za rok 2011:

  • v kategórii poskytovateľ sociálnych služieb: Domov sociálnych služieb v Osadnom – ocenenie za výnimočnú kvalitu v sociálnych službách

DSS prešiel od roku 2005 pod vedením PhDr. Jána Šrenkela mnohými pozitívnymi zmenami. Zdravotný stav prijímateľov v DSS je zložitý a ich postihnutie ťažké. Pre imobilných boli zavedené prvky snoezelen, parabolické zrkadlá, vodné lampy, ktoré sú dôležité pre rozvoj zmyslového vnímania. Zmenili sa ubytovacie priestory, zaviedli sa nové formy práce, prijímatelia sa podieľajú na určovaní životných podmienok. Sociálna práca sa poskytuje podľa individuálnych potrieb a schopností prijímateľov. DSS poskytuje sociálnu službu deťom je im zabezpečené vzdelávanie priamo v zariadení. každoročne sa organizuje abilimpiáda. Zamestnanci sú vedení k tomu aby, aby svojich prijímateľov brali ako plnohodnotných ľudí, ktorí sa majú podieľať na zvyšovaní kvality poskytovaných služieb.

 

  • v kategórii prijímateľ sociálnych služieb: Agnesa Zelená, Denný stacionár v Poprade – ocenená za organizovanie zaujímavých a významných aktivít pre prijímateľov

Od roku 2003 sa snažila zriadiť zariadenie pre deti s mentálnym postihnutím. V roku 2006 sa jej to podarilo. Teraz je riaditeľkou Denného stacionára v Poprade. Vykonáva záslužnú prácu s mentálne postihnutými deťmi. Snaží sa im vytvoriť príjemné prostredie, pretože každé z týchto detí potrebuje svoj svet. Organizuje im mnoho aktivít ako karnevaly, rekondičné pobyty, víkendové pobyty, návštevy iných zariadení, kultúrne a športové podujatia a návštevu Medzinárodnej spartakiády v Poľsku. V minulom roku bola ocenená za Prešovský kraj a to ocenením Krajské srdce na dlani.

  • v kategórii zamestnanec u poskytovateľa sociálnych služieb: Milan Pumpa, DSS Alia Bardejov – ocenený za úspechy v športovej oblasti
    Klient DSS Alia v Bardejove sa roky zúčastňuje na súťažiach a olympijských hrách nielen na Slovensku ale aj v zahraničí (Írsko, Čína, Waršava). Od roku 1994 sa umiestnil 23-krát na 1. mieste, 17-krát na 2. mieste, 12-krát na 3. mieste, 3-krát na 4. mieste a 5. mieste.

Slávnostné udeľovanie ocenení sa uskutočnilo v stredu 21. septembra 2011 o 15.00 hod. v Divadle Jonáša Záborského v Prešove v rámci Koncertu bez bariér Krídla túžby.