Turnaj priateľstva v Bystrom 2012

Nové zariadenie podporovaného bývania
23. februára 2012
Zobraziť všetko

29.06.2012. CSS z Osadného vybojovalo medaily na Turnaji priateľstva

Z Pardubického kraja priniesli tri cenné kovy

Centrum sociálnych služieb (CSS) Zátišie so sídlom v Osadnom prijalo pozvanie partnerského zariadenia z Pardubického kraja, Domova na zámku Bystré, na športové zápolenie. Od 19. do 21. júna sa zástupcovia CSS zúčastnili 2. ročníka Turnaja priateľstva v Bystrom.

Traja prijímatelia sociálnej služby z CSS, Eva Čonková, Róbert Pustaj a Bartolomej Mirga, pod vedením zamestnankyne Moniky Gerbocovej, sa do súťaže zapojili v zmiešanom družstve s prijímateľmi z Domova na zámku do súťaží v prehadzovanej, petangu a mini futbale.

Prežili krásne športové dni, z ktorých si doniesli tri vzácne medaily a to:

  • zlatú za prvé miesto v petangu,
  • striebornú za druhé miesto v prehadzovanej,
  • bronzovú za tretie miesto v mini futbale.

Na 2. ročníku turnaja priateľstva sa zúčastnilo celkom šesť zariadení z Pardubického kraja a CSS Zátišie, ako zástupca z Prešovského samosprávneho kraja. Prijímatelia sa domov vrátili bohatší o nové zážitky. V Čechách sa stretli so svojimi známymi z partnerského zariadenia a nadviazali aj nové priateľstvá s prijímateľmi z iných zariadení.

Napriek tomu, že CSS Zátišie nemalo možnosť reprezentovať Prešovský samosprávny kraj samostatným družstvom, teší aj víťazstvo v zmiešanom družstve s českým partnerom.

***

Osadné 29. júna 2012

PhDr. Ján Šrenkel
riaditeľ Centrum sociálnych služieb ZÁTIŠIE