Občianske združenie ROVNOCENNÍ

Občianske združenie ROVNOCENNÍ, o.z. je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch svojím menom a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.
Vyvíja činnosť v zmysle zákona NR SR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a Stanovami občianského združenia.

Ako sa môžete zapojiť ?

  • Finančnou pomocou – svoje príspevky, dary a 2% dane z príjmov FO a PO môžete poukázať na číslo účtu 8940404001/5600
  • Členstvom – ak máte záujem stať sa členom nášho občianského združenia, kontaktujte nás
  • Spoluprácou. kooperáciou alebo účasťou na spoločných projektoch s inou PO alebo FO

 

KONTAKT:

ROVNOCENNÍ, o.z. 
Osadné 89
067 34 pošta Nižná Jablonka
E-mail: rovnocenni@rovnocenni.sk
Web: www.rovnocenni.sk