Hraničný priechod : Osadné – Balnica

Krypta v Osadnom
24. júna 2012
Prírodná rezervácia Udava
24. júna 2012
Zobraziť všetko

Charakteristika: Súčasný stav

Hraničný znak: 1/52-2

Typ priechodu: turistický

Spôsob priechodu: peší

Prevádzková doba v roku: 01.06. – 30.09., 09.00 – 18.00 hod.

Úsek štátnej hranice: Poľská republika

Vybavenosť službami pre verejnosť: –

Situovaná v chránenom území: CHKO Východné Karpaty

Prístupová komunikácia: lesný chodník

Dátum vzniku hraničného priechodu: rok 1999