Krypta v Osadnom

Hraničný priechod : Osadné – Balnica
24. júna 2012
Zobraziť všetko

Pod pravoslávnym chrámom Voznesenija Hospodinovho v Osadnom sa nachádza krypta, v ktorej sú uložené kosti ruských vojakov z prvej svetovej vojny. Je vidieť‘, že pri stavbe chrámu mali veriaci v Osadnom naozaj hlbokú úctu k hrdinom. ktorí dedinu zachránili pred okupáciou. Ale ako roky plynuli, na kryptu sa začalo zabúdať‘. Krypta sa nachádzala pod chrámom a hrob bol zabetónovaný. Z miestnosti sa urobil sklad nepotrebných vecí. Po niekoľkých desaťročiach odkladania nepotrebnosti sa tu našlo naozaj všeličo.

[widgetkit id=12]

Za služby otca Mikuláša Petrovku o kryptu začali mat‘ záujem rôzni turisti a ochranárske organizácie. V spolupráci s jednou takou organizáciou sa otcovi Petrovkovi podarilo kryptu vypratať‘ a vyčistiť‘. Turisti mohli nahliadnuť‘ dnu a uvidieť‘, čo sa v krypte nachádza. Otcovi Petrovkovi sa podarilo získať‘ aj nejaké financie, za ktoré boli zakúpené pancierové dvere, ktoré však neboli veľmi šťastným riešením, pretože krypta potrebuje vetranie. Keď‘ bol ustanovený za správcu tohto chrámu následník otca Petrovku otec Soroka uvidel, v akom katastrofálnom stave je krypta. Napriek tomu, že už bola vyčistená, hneď‘ začal rozmýšľať‘, ako by sa dala ďalej opraviť‘. Začal písať‘ na rôzne inštitúcie, ktoré sa buď‘ neozvali, alebo napísali odmietavú odpoveď‘.

Otec Soroka, po dlhom uvažovaní napísal aj na Vel’vyslanectvo Ruskej federácie do Bratislavy, z ktorého po krátkom čase prišla súhlasná odpoveď‘. V januári 2003 navštívil Osadné a kryptu prvý tajomník Ruského Vel’vyslanectva Oleg Semenov, ktorý prisľúbil v priebehu niekol’kých rokov ochotu ruského vel’vyslanectva financovať‘ opravu krypty. V tom istom roku sa v spolupráci s firmou Lenik a dvoch zamestnancov (ktorí pracovali v rámci verejnoprospešných prác, otec Soroka pustil do opravy krypty. Do konca roka 2003 sa im spolu podarilo opravit‘ prakticky celý interiér krypty ako izoláciu a opravu podlahy, opravu stien a stropu, zavedenie elektrického vedenia a iné drobné opravy. Po vykonaní najpotrebnejších prác boli zo strany Ruského veľvyslanectva preplatene faktúry vo výške vyše 274 000 Sk. V roku 2004 sa v práci pokračovalo vybudovaním prístrešku na vhodný vstup do krypty a taktiež sa vykonalo odvodnenie okolo chrámu.

Pred kryptou bol postavený kríž, ktorý prišiel 5. septembra 2004 posvätiť‘ blaženejší metropolita Nikolaj. Na posviacke sa zúčastnili aj hostia z Ruského vel’vyslanectva. Rekonštrukčné práce na krypte boli ukončené v roku 2005.

Dňa 17. júla 2005 bola krypta za účasti zástupcov kancelárie prezidenta SR, zástupcov NR SR, zástupcov ministerstva kultúry SR a ďalších hostí slávnostne posvätená. Na posviacke sa zúčastnili aj zástupcovia Ruského vel’vyslanectva.

Kryptu posvätil preosv. Ján, biskup michalovský.

Momentálne je krypta sprístupnená širokej verejnosti počas celého roka.