Zmluvy – rok 2017-2022

Podľa Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a   doplnení   niektorých   zákonov  v  znení   neskorších   predpisov   sú  od 31. 03. 2022 zmluvy povinne zverejňované v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR na webovom sídle https://crz.gov.sk/.

Číslo zmluvyZmluvný partnerPredmet zmluvy/dodatkuHodnota zmluvyDátum zverejneniaDátum uzavretiaDátum účinnostiIČO partneraAdresa partneraDokument v pdf
354/2022Základná odborová organizácia Centrum sociálnych služieb ZátišieKolektívna zmluva na obdobie od 01.04.2022 do 31.03.2023-30/3/202223/3/20221/4/2022Osadné 89, 067 34 Nižná JablonkaPDF
353/2022CMT Group s.r.o.Zmluva o poskytovaní služby (Zber a preprava odpadu z kuchyne)18,00 €/mesačne21/3/202217/3/202222/3/202247372141Panenská 13, 811 03 BratislavaPDF
352/2022ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.Kúpna zmluva "Technologické vybavenie práčovne"28 884,00 €21/3/202218/3/202222/3/202244602731Čemernianska 50, 093 01 Vranov nad TopľouPDF
351/2022Obec StakčínFinančný dar na interiérové vybavenie priestorov zasiahnutých ničivým požiarom v Osadnom500,00 €14/2/20228/2/202215/2/202200323578SNP 574/6, 067 61 StakčínPDF
350/2022Up Déjeuner, s.r.o.Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok38 250,24 €1/2/20221/2/20222/2/202253528654Tomášikova 16529/23/D, 821 01 BratislavaPDF
349/2022SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a.s.Finančný dar na obnovu služieb a zariadenia po požiari v CSS Zátišie5 000,00 €1/2/20221/2/20222/2/202231651321Lastomírska 1, 071 01 MichalovcePDF
348/2022STAVANA s.r.o.Oprava priestorov po požiari v prevádzkovej budove v Osadnom46 232,53 €11/1/202211/1/202212/1/202247433931Kukučínova 2041/2, 069 01 SninaPDF
347/2021Mgr. Peter TroščákPoskytovanie právnych služieb3 490,00 €30/12/202130/12/202131/12/202150003500Hlavná 50, 080 01 PrešovPDF
346/2021INMEDIA, spol. s r.o.Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 319/2020 na predmet zákazky "Mrazené výrobky" zo dňa 02.06.20208 443,38 € bez DPH23/11/202123/11/202124/11/202136019208Námestie SNP 11, 960 01 ZvolenPDF
345/2021INMEDIA, spol. s r.o.Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 326/2020 na predmet zákazky "Potravinové výrobky" zo dňa 03.08.202027 990,92 € bez DPH23/11/202123/11/202124/11/202136019208Námestie SNP 11, 960 01 ZvolenPDF
344/2021INMEDIA, spol. s r.o.Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 325/2020 na predmet zákazky "Mlieko a mliečne výrobky" zo dňa 03.08.202023 972,45 € bez DPH23/11/202123/11/202124/11/202136019208Námestie SNP 11, 960 01 ZvolenPDF
343/2021HARTMANN-RICO spol. s r.o.Finančný dar na zakúpenie spomienkových predmetov pre prijímateľov pri príležitosti 60. výročia založenia CSS Zátišie800,00 €08/11/202129/10/202109/11/202131351361Einsteinova 24, 851 01 BratislavaPDF
342/2021ASTA, spol. s r.o. Humenné"7 miestne špeciálne osobné motorové vozidlo so zdvíhacou hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík"38 682,00 €27/10/202126/10/202128/10/202131654002Brestovská 1056, 066 01 HumennéPDF
341/2021UNION poisťovňa, a.s.Dodatok k poistnej zmluve Poistenie majetku (CRZ 336/2020) Pripoistenie zodpovednosti PO za škody spôsobené inému.108,40 €28/9/202127/9/202129/9/202131322051Karadžičova 10, 813 60 BratislavaPDF
340/2021Teplo GGE, s.r.o.Dodatok č. 3 k zmluve o dodávke a odbere tepla č. 91030/8/202130/8/202131/8/202136012424Robotnícka 2160, Považská Bystrica 017 01
PDF
339/2021DAVEX-SK s.r.o.Finančný dar na účely výroby propagačných materiálov a tlačovín k propagácii 60. výročia založenia CSS Zátišie20030/8/202120/8/202131/8/202136384593Brezová 69, 010 01 ŽilinaPDF
338/2021Teplo GGE, s.r.o.Dohoda o odbere tepelnej energie (Odberový diagram pre rok 2022)26/7/202126/7/202127/7/202136012424Robotnícka 2160, Považská Bystrica 017 01PDF
337/2020Energie2, a.s.Elektrická energiaVT/ST: 32,42 €
NT: 101,02 €
29/12/202008/12/202030/12/202046113177Lazaretská 3a, 811 08 BratislavaPDF
336/2020UNION poisťovňa, a.s.Poistenie majetku od 01.01.2021836,12 €/ rok15/12/202014/12/202016/12/202031322051Karadžičova 10, 813 60 BratislavaPDF
335/2020UNION poisťovňa, a.s.Povinné zmluvné poistenie (Škoda Roomster SV815AX_zaradenie vozidla k poistnej zmluve 72901714 od 19.12.2020 v CRZ 316/2020 90,00 €/ rok29/10/202029/10/202030/10/202031322051Karadžičova 10, 813 60 BratislavaPDF
334/2020UNION poisťovňa, a.s.Povinné zmluvné poistenie (Škoda Rapid SV202AZ_zaradenie vozidla k poistnej zmluve 72901714 od 6.12.2020 v CRZ 316/2020 85,00 €/ rok29/10/202029/10/202030/10/202031322051Karadžičova 10, 813 60 BratislavaPDF
333/2020UNION poisťovňa, a.s.Havarijné poistenie (VW Golf SV030BI_zaradenie vozidla k poistnej zmluve 78900934 v CRZ 313
/2020
207,90 €/ rok21/10/202021/10/202022/10/202031322051Karadžičova 10, 813 60 BratislavaPDF
332/2020UNION poisťovňa, a.s.Povinné zmluvné poistenie (VW Golf SV030BI_zaradenie vozidla k poistnej zmluve 72901714 v CRZ 316/2020 85,00 €/ rok21/10/202021/10/202022/10/202031322051Karadžičova 10, 813 60 BratislavaPDF
331/2020UNION poisťovňa, a.s.Povinné zmluvné poistenie (FIAT Scudo SV491AX)_zaradenie vozidla k poistnej zmluve 72901714 v CRZ 316/2020 115,00 €/ rok15/10/202015/10/202016/10/202031322051Karadžičova 10, 813 60 BratislavaPDF
330/2020Up Slovensko, s.r.o.Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok30 000,00 €21/9/20203/9/202022/9/202031396674Tomášikova 23/D, 821 01 BratislavaPDF
329/2020CIMBAĽÁK s.r.o.Rámcová dohoda na dodanie potravín "Mäso a mäsové výrobky"24 984,80 €2/9/20202/9/20203/9/202036473219Duklianska 17A/3579, 085 01 BardejovPDF
328/2020Lidl Slovenská republika, v.o.s.Zmluva o výpožičke31/8/202031/7/20201/9/202035793783Ružinovská 1E, 821 02 BratislavaPDF
327/2020Prešovský samosprávny krajDohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní13/8/20207/8/202014/8/202037870475Námestie mieru 2, 080 01 PrešovPDF
326/2020INMEDIA, spol. s r. o.Rámcová dohoda na predmet zákazky "Potravinové výrobky"32 111,68 €3/8/20203/8/20204/8/202036019208Námestie SNP 11, 960 01 ZvolenPDF
325/2020INMEDIA, spol. s r. o.Rámcová dohoda na predmet zákazky "Mlieko a mliečne výrobky"25 943,94 €3/8/20203/8/20204/8/202036019208Námestie SNP 11, 960 01 ZvolenPDF
324/2020Mgr. Marek SušinkaFinančný dar40,00 €3/8/202013/7/20204/8/2020Zadunajská cesta 6, 851 01 BratislavaPDF
323/2020Teplo GGE, s.r.o.Dohoda o odbere tepelnej energie (Odberový diagram pre rok 2021)8/7/20208/7/20209/7/202036012424Robotnícka 2160, Považská Bystrica 017 01PDF
322/2020Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s.Rámcová dohoda na dodanie potravín "Pečivo a pekárenské výrobky"14 012,39 €30/6/202030/6/20201/7/202030414253Mierová 34, 066 54 HumennéPDF
321/2020Prešovský samosprávny krajZverenie hnuteľného majetku (Germicídny žiarič) Prešovského samosprávneho kraja do správy CSS Zátišie660,00 €24/6/202010/6/202025/6/202037870475Námestie mieru 2, 080 01 PrešovPDF
320/2020HARTMANN-RICO spol. s r.o.Finančný dar600,00 €24/6/202022/5/202025/6/202031351361Einsteinova 24, 851 01 BratislavaPDF
319/2020INMEDIA, spol. s.r.o.Rámcová dohoda na predmet zákazky "Mrazené výrobky"9 867,96 €2/6/20201/6/20203/6/202036019208Námestie SNP 11, 960 01 ZvolenPDF
318/2020Mária Čaklošová - OVO CENTRUMRámcová dohoda na dodanie potravín "OVOCIE a ZELENINA"26 848,67 €29/5/202027/5/202030/5/2020323942681. mája 25, 066 01 HumennéPDF
317/2020Monika PredajňováVecný dar IPAD 100 €29/5/202025/5/202030/5/2020PDF
316/2020
UNION poisťovňa, a.s.Povinné zmluvné poistenie (prívesný vozík SV 579 YA)25,00 €/ rok14/4/20209/4/202015/4/202031322051Karadžičova 10, 813 60 BratislavaPDF
315/2020Marcinek - Univerzal, s.r.o.Vecný dar247,00 €20/2/202020/2/202021/2/202036507377Strojárska 102, 069 01 SninaPDF
314/2020Vasiľ LeníkFinančný dar100,00 €4/2/20204/2/20205/2/2020Ul. Družby 25, 921 01 PiešťanyPDF
313/2020UNION poisťovňa, a.s.Havarijné poistenie motorových vozidiel718,54 €28/1/202027/1/202029/1/202031322051Karadžičova 10, 813 60 BratislavaPDF
312/2019HARTMANN-RICO spol. s r.o.Finančný dar500,00 €20/12/201922/11/201921/12/201931351361Einsteinova 24, 851 01 BratislavaPDF
311/2019Východoslovenská energetika a.s.Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny (zrušenie povinnosti platiť preddavkové platby)13/12/20199/12/201914/12/201944483767Mlynská 31, 042 91 KošicePDF
310/2019Východoslovenská energetika a.s.Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny25 250,72 €28/10/201923/10/201929/10/201944483767Mlynská 31, 042 91 KošicePDF
309/2019Základná škola Budovateľská 1992/9, SninaZmena o stravovaní zamestnancov v školskej jedálni od 01.09.20193,04 € / jeden obed2/9/201928/8/20193/9/201936158747Budovateľská 1992/9, 069 01 SninaPDF
308/2019CIMBAĽÁK s.r.o.Bravčové a hovädzie mäso a mäsové výrobky13 169,97 €2/8/20192/8/20193/8/201936473219Duklianska 17A/3579, 085 01 BardejovPDF
307/2019Mesto SninaDodatok č. 2 k dohode o stravovaní zamestnancov v Domove pokojnej staroby2,80 € /jeden obed 31/7/201929/7/20191/8/201900323560Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/90, 069 01 SninaPDF
306/2019INMEDIA, spol. s.r.o.Kúpna zmluva (Potravinové výrobky)20 671,94 €29/7/201925/7/201930/7/201936019208Námestie SNP 11, 960 01 ZvolenPDF
305/2019INMEDIA, spol. s.r.o.Kúpna zmluva (Mlieko a mliečne výrobky)14 739,95 €29/7/201925/7/201930/7/201936019208Námestie SNP 11, 960 01 ZvolenPDF
304/2019Eva LattováFinančný dar20,00 €23/7/201919/7/201924/7/2019Osadné č. 88PDF
303/2019Teplo GGE, s.r.o.Odberový diagram tepla pre rok 202018/7/201918/7/201919/7/201936012424Robotnícka 2160, 017 01 Považská BystricaPDF
302/2019Prešovský samosprávny krajZverenie hnuteľného majetku (Bifázický automatický externý defibrilátor) Prešovského samosprávneho kraja do správy CSS Zátišie1 428,57 €10/7/201920/5/20195/6/201937870475Námestie mieru 2, 080 01 PrešovPDF
301/2019Prešovský samosprávny krajZverenie nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja do správy CSS Zátišie10,39 €10/7/201910/7/201911/7/201937870475Námestie mieru 2, 080 01 PrešovPDF
300/2019Mgr. Aneta VolochováFinančný dar80,00 €3/7/201928/6/20194/7/2019Ubľa 220, 067 73PDF
299/2019Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s.Kúpna zmluva (Pečivo a pekárenské výrobky)8 745,42 €26/6/201925/6/201927/6/201930414253Mierová 34, 066 54 HumennéPDF
298/2019Jana HunderováFinančný dar13,00 €4/6/201928/5/20195/6/2019Osadné č. 14PDF
297/2019Mária Čaklošová - OVO CENTRUMKúpna zmluva na predmet zákazky: "Ovocie a zelenina"14 888,94 €28/5/201928/5/201929/5/2019323942681. mája 25, 066 01 HumennéPDF
296/2019Mária Čaklošová - OVO CENTRUM
Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu zo dňa 30. 11. 201827/5/201927/5/201928/5/2019323942681. mája 25, 066 01 HumennéPDF
295/2019Eva LeníkováFinančný dar110,00 €24/5/201924/5/201925/5/2019Osadné č. 8PDF
294/2019Jana LalíkováFinančný dar18,00 €24/5/201924/5/201925/5/2019Papín 341PDF
293/2019INMEDIA, spol. s.r.o.Kúpna zmluva (Mrazená hydina a ryby)3 363,54 €21/5/201921/5/201922/5/201936019208Námestie SNP 11, 960 01 ZvolenPDF
292/2019Up Slovensko, s.r.o.Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok17 996,40 €13/5/201913/5/201914/5/201931396674Tomášikova 23/D, 821 01 BratislavaPDF
291/2019ECOHolding s.r.o.Dohoda o skončení zmluvného vzťahu uzatvoreného v rámci EKS dňa 15. 03. 201925/4/201925/4/201926/4/201945344710Tolstého 2, 040 01 KošicePDF
290/2019Anna BelcákováFinančný dar na nákup materiálu pre potreby stolárskej dielne59,00 €25/3/201925/3/201926/3/2019Osadné č. 15PDF
289/2019Žiacka školská rada pri Strednej priemyselnej školeFinančný dar na zlepšenie životných podmienok prijímateľov sociálnej služby75,00 €22/3/201914/3/201923/3/2019Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23, 069 01 SninaPDF
288/2019Jana HunderováFinančný dar na nákup materiálu pre potreby stolárskej dielne50,00 €21/3/201921/3/201922/3/2019Osadné č. 14PDF
287/2019Ing. Peter HurayZmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom2/1/20192/1/20193/1/201943636373Hlavná 428/185, 067 77 Zemplínske HámrePDF
286/2018HARTMANN-RICO, spol. s r.o.Finančný dar na skvalitnenie služieb prijímateľov sociálnej služby400,00 €27/12/201818/12/201828/12/201831351361Einsteinova 24, 851 01 BratislavaPDF
285/2018Východoslovenská energetika a.s.Združená dodávka elektrickej energie23 495,52 €27/12/201820/12/201828/12/201844483767Mlynská 31, 042 91 KošicePDF
284/2018Ing. Peter HurayMandátna zmluva o vykonávaní činností služby PO a BOZP
165,00 € / štvrťročne18/12/201817/12/201819/12/201843636373Hlavná 428/185, 067 77 Zemplínske HámrePDF
283/2018Jozef BurikDarovacia zmluva (nákup mikulášskych darčekov pre prijímateľov sociálnej služby)
11404/12/201804/12/201805/12/2018Osadné 118, 067 34 OsadnéPDF
282/2018Mária Čaklošová - OVO CENTRUMKúpna zmluva (ovocie, zelenina)9 353,7030/11/201830/11/201801/12/2018323942681. mája 25, 066 01 HumennéPDF
281/2018Bc. Martina ŠtofikováDarovacia zmluva (nákup materiálu pre potreby stolárskej dielne)
15,00 €12/11/201812/11/201813/11/2018Pichne 218, 069 01 SninaPDF
280/2018Michal KaliakVypracovanie internej smernice v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov150,00 €08/11/201808/11/201809/11/201846834486Záhradnícka 46/A, 821 08 BratislavaPDF
279/2018Komunálna poisťovňaPovinné zmluvné poistenie Volkswagen Golf88,87 € / rok23/10/201823/10/201824/10/201831595545Štefánikova 17, 811 05 BratislavaPDF
278/2018Komunálna poisťovňaHavarijné poistenie Volkswagen Golf222,75 € / rok23/10/201823/10/201824/10/201831595545Štefánikova 17, 811 05 BratislavaPDF
277/2018Školská jedáleň pri spojenej škole internátnejZmluva o stravovaní (stravovanie detí KS v školskej jedálni)1/10/20181/10/20182/10/201842382530Palárikova 1602/1, 069 01 SninaPDF
276/2018CIMBAĽÁK s.r.o.Kúpna zmluva (bravčové a hovädzie mäso a mäsové výrobky)11 928,75 €28/9/201828/9/20181/10/201836473219Duklianska 17A/3579, 085 01 BardejovPDF
275/2018Jana HunderováDarovacia zmluva (nákup materiálu pre potreby stolárskej dielne)126,00 €17/9/201817/09/201818/9/2018Osadné 14, 067 34PDF
274/2018Stredná odborná škola polytechnickáZmluva o stravovaní stravníkov odberateľa04/09/201803/09/201805/09/201800893358Štefánikova 1550/20, 066 01 HumennéPDF
273/2018INMEDIA spol. s r.o.Kúpna zmluva na predmet zákazky "Potravinové výrobky"18 400,58 €24/07/201823/07/201824/07/201836019208Námestie SNP č. 11, 960 01 ZvolenPDF
272/2018
INMEDIA spol. s r.o.Kúpna zmluva na predmet zákazky "Mlieko a mliečne výrobky"14 798,41 €24/07/201823/07/201824/07/201836019208Námestie SNP č. 11, 960 01 ZvolenPDF
271/2018CONET ISP s.r.o.Poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby internetu18,99 €/ mesiac18/07/201818/07/201819/07/201845901899Rastislavova 1138, 069 01 SninaPDF
270/2018TEPLO GGE, s.r.o.Dohoda o odbere tepelnej energie (Odberový diagram pre rok 2019)12/07/201812/07/201813/07/201836012424Robotnícka 2160, 017 01 Považská BystricaPDF
269/2018Mgr. Bc. Zuzana ŠrenkelováDarovacia zmluva (nákup materiálu pre potreby stolárskej dielne)50,00 €12/07/201812/07/201813/07/2018Komenského 2659/9, 069 01 SninaPDF
268/2018Mgr. Bc. Zuzana ŠrenkelováDarovacia zmluva (nákup materiálu pre potreby stolárskej dielne)100,00 €12/07/201812/07/201813/07/2018Komenského 2659/9, 069 01 SninaPDF
267/2018Ľubica DinčákováDarovacia zmluva (nákup materiálu pre potreby stolárskej dielne)10,00 €12/07/201812/07/201813/07/2018Hostovice 36, 067 35 PčolinéPDF
266/2018Eva LeníkováDarovacia zmluva (nákup materiálu pre potreby stolárskej dielne)50,00 €12/07/201812/07/201813/07/2018Osadné č. 8, 067 34 Nižná JablonkaPDF
265/2018Združenie študentov E-cash, JA firmaDarovacia zmluva (zlepšenie životných podmienok)131,50 €12/07/201812/07/201813/07/2018Partizánska 1059/23, 069 01 SninaPDF
264/2018Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s.Pečivo a pekárenské výrobky8 890,20 €29.06.201826.06.201801.07.201830414253Mierová 34, 066 54 HumennéPDF
263/2018Up Slovensko, s.r.o.Komisionárska zmluva o zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok10 800,00 €05.06.201805.06.201806.06.201831396674Tomášikova 23/D, 821 01 BratislavaPDF
262/2018SOFTEL spol. s r.o.Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb05.06.201804.06.201806.06.201800692468Mariánske námestie 29/6, 010 01 ŽilinaPDF
261/2018AutoCont SK, a.s.Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom25.05.201825.05.201826.05.201836396222Einsteinova 24, 851 01 BratislavaPDF
260/2018Ing. Juraj GromošZmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom25.05.201825.05.201826.05.201847230401Bernolákova 7, 080 01 PrešovPDF
259/2018DXa, s.r.o.Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom25.05.201825.05.201826.05.201836455181Ul. SNP 37, 069 01 SninaPDF
258/2018DMJ MARKET, s.r.o.Kúpna zmluva o dodávke mrazenej hydiny a rýb
4113,11 €29.03.201829.03.20181.04.201836490661Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad TopľouPDF
257/2018Obvodná poľovnícka komora v HumennomFinančný dar310,00 €26.03.201826.03.201827.03.201842175682012Lipová 759/20, 066 01 HumennéPDF
256/2018KINLEY, s.r.o.Poskytovanie služieb na predmet zákazky: "Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených zariadení elektrických, plynových a tlakových"14999.00 €20.03.201819.03.201820.03.201836602817Čermeľská cesta 3, 040 01 KošicePDF
255/2018Komunálna poisťovňaHavarijné poistenie motorového vozidla SV491AX410.97 €31.01.201831.01.201801.02.201831595545Štefánikova 17, 811 05 BratislavaPDF
254/2018Komunálna poisťovňa, a.s.Havarijné poistenie motorového vozidla SV202AZ178.50 €31.01.201831.01.201801.02.201831595545Štefánikova 17, 811 05 BratislavaPDF
253/2018Komunálna poisťovňa, a.s.Havarijné poistenie motorového vozidla SV815AX179.99 €31.01.201831.01.201801.02.201831595545Štefánikova 17, 811 05 BratislavaPDF
252/2017Mesto SninaDodatok č. 1 k dohode o stravovaní zamestnancov v Domove pokojnej staroby zo dňa 12.03.201528.12.201728.12.201701.01.2018323560Strojárska 2060/90, 069 01 SninaPDF
251/2017Základná škola BudovateľskáDodatok č. 1 k dohode o stravovaní zamestnancov v školskej jedálni zo dňa 21.09.201528.12.201728.12.201701.01.201736158747Budovateľská 1992/9, 069 01 SninaPDF
250/2017AM Holding Slovakia, s.r.o.Dohoda o skončení zmluvného vzťahu o odvoze odpadu20.12.201720.12.201721.12.201744842431Dopravná č. 297, 955 01 TopoľčanyPDF
249/2017Dxa, s.r.o.Dodatok k mandátnej zmluve č. 15/02 zo dňa 18. 12. 2014580.00 €30.11.201730.11.201701.12.201736455181Ul. SNP 37, 069 01 SninaPDF
248/2017Mária Čaklošová - OVO CENTRUMKúpna zmluva (Ovocie a zelenina)11 399.70 €30.11.201727.11.201701.12.2017323942681. mája 25, 066 01 HumennéPDF
247/2017Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Dodatok č. 1 k zmluve č. 20-000050328PO2012 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd.06.11.201706.11.201707.11.201736570460Komenského 50, 042 48 KošicePDF
246/2017INMEDIA, spol. s r.o.Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve na predmet zákazky "Potravinové výrobky" zo dňa 27.07.201719 986.54 €06.11.201706.11.201707.11.201736019208Námestie SNP č. 11, 960 01 ZvolenPDF
245/2017CIMBAĽÁK s.r.o.Kúpna zmluva (bravčové a hovädzie mäso a mäsové výrobky)12 798.17 €28.09.201728.09.201729.09.201736473219Duklianska 17A/3579, 085 01 BardejovPDF
244/2017JRK Waste Management s.r.o.Kúpna zmluva na dodanie elektrického kompostovacieho zariadenia1 380.00 €08.09.201708.09.201709.09.201745423237Grosslingova 17, 811 09 BratislavaPDF
243/2017INMEDIA, spol. s r.o.Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve na dodávku mlieka a mliečnych výrobkov zo dňa 31.05.201712 465.39 €08.09.201708.09.201709.09.201736019208Námestie SNP č. 11, 960 01 ZvolenPDF
242/2017TerMo s.r.o.Zmluva o dielo č. 242/2017 na predmet zákazky: "Rekonštrukcia vykurovania"74 755.20 €08.08.201708.08.201709.08.201746989099Hlavná 799, 082 56 Pečovská Nová VesPDF
241/2017Teplo GGE, s.r.o.Zmluva o dodávke a odbere tepla pre rok 201808.08.201708.08.201709.08.201736012424Robotnícka 2160, 017 01 Považská BystricaPDF
240/2017Viera SalakováDarovacia zmluva20.00 €31.07.201727.07.201701.08.2017Ul. Palárikova, SninaPDF
239/2017INMEDIA, spol. s r.o.Kúpna zmluva (Potravinové výrobky)19 517.62 €31.07.201727.07.201701.08.201736019208Námestie SNP č. 11, 960 01 ZvolenPDF
238/2017LECHSTAV, s.r.o.Zmena zmluvy o dielo č. 124/2016 (Rekonštrukcia budovy sídla CSS Zátišie v Snine)245 349.94 €30.06.201729.06.201701.07.201744557809Šrobárova 19, 080 01 PrešovPDF
237/2017PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE, a.s.Kúpna zmluva (Pečivo a pekárenské výrobky)8 628.94 €28.06.201727.06.201701.07.201730414253Mierová 34, 066 54 HumennéPDF
236/2017LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.Komisionárska zmluva (Stravovacie poukážky)6 800.00 €28.06.201727.06.201701.07.201731396674Tomášikova 23/D, 821 01 BratislavaPDF
235/2017INMEDIA, spol. s r.o.Kúpna zmluva (Mlieko a mliečne výrobky)12 164.30 €01.06.201731.05.201702.06.201736019208Námestie SNP č. 11, 960 01 ZvolenPDF
234/2017LECHSTAV, s.r.o.Zmena zmluvy o dielo č. 124/2016 (Rekonštrukcia budovy sídla CSS Zátišie v Snine)217 149.94 €28.04.201728.04.201729.04.201744557809"Šrobárova 19, 080 01 PrešovPDF
233/2017Zrkadlenie, o. z.Zmluva o poskytovaní služby supervízie v oblasti opatrovateľskej služby19.04.201719.04.201720.04.201742327474Banícka 508/41, 056 01 GelnicaPDF
232/2017DMJ MARKET, s.r.o.Kúpna zmluva (Mrazená hydina a ryby)3 880.80 €31.03.201731.03.201701.04.201736490661Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad TopľouPDF
231/2017Bc. Miroslava LukáčováDarovacia zmluva15.00 €24.03.201720.03.201725.03.2017Hostovice 36, 067 35PDF
230/2017Anna BelcákováDarovacia zmluva28.00 €24.03.201720.03.201725.03.2017Osadné č. 15, 067 34PDF
229/2017Obvodná poľovnícka komora v HumennomDarovacia zmluva470.00 €22.03.201702.03.201723.03.201742175682Lipová 759/20, 066 01 HumennéPDF
228/2017Ing. Juraj GromošLicenčná zmluva300.00 €28.02.201727.02.201701.03.201747230401Bernolákova 7, 080 01 PrešovPDF
227/2017Ing. Juraj GromošZmluva o službách IT k počítačovému programu eKarta Rodiny90.00 €28.02.201727.02.201701.03.201747230401Bernolákova 7, 080 01 PrešovPDF