Arteterapeutická dielňa

Arteterapia znamená liečbu výtvarným umením. Výsledný artefakt sa nehodnotí z estetického hľadiska, dôležitý je skôr proces tvorby, obsah a výpovedná hodnota. Arteterapia sa snaží o ventiláciu napätia, strachu a agresivity, vnútorné očistenie a naplnenie prijímateľa sociálnej služby, slúži ako prostriedok prevýchovy a sociálnej integrácie. Dôležitým aspektom je podpora tvorivých schopnosti a vzájomný rešpekt.

Výtvarná tvorba obsahuje tvorivosť, vnímavosť, sebavyjadrenie, sebareflexiu, vizuálne a verbálne usporiadanie zážitkov, uvoľnenie a náhľad.

V našom zariadení bola zriadená arteterapia začiatkom roka 2007. Ponúkame možnosť sebarealizácie, komunikácie a tvorby prostredníctvom rôznych výtvarných technik, materiálov a úžitkového umenia. Nakoľko máme prijímateľov sociálnej služby s rôznou mierou podpory, volíme individuálny prístup.

Proces terapie prebieha v šesť člennej pracovnej skupine. Začína 20-30 min.  „zahrievaciou“ aktivitou určenou k uvoľneniu, rozprúdeniu energie a k stmeleniu kolektívu. Nasleduje hlavná činnosť pri ktorej uplatňujeme:

Úžitkové formy terapie pre prijímateľov sociálnej služby s nízkou mierou podpory:

 • maľba na plátno, výkres, kameň a pod.
 • výroba sadrových odliatkov a ich dekorácia
 • výroba dekorácií z plávajúcej podlahy
 • maľba na sklo a zrkadlá
 • modelovanie z hliny, moduritu a iných model. hmôt
 • odlievanie tekutej hliny do sadrových foriem
 • glazúrovanie
 • mozaika z dekorgumy a prírodných produktov
 •  výroba girlánd z rôznych materiálov
 • výroba príveskov a medaily z hliny a moduritu
 • výroba  jarných a vianočných pozdravov
 • výroba jarných či vianočných dekorácií
 • servítkova technika na rôzne materiály

Arteterapeutickú činnosť si spríjemňujeme prvkami aromaterapie, muzikoterapie či anjelskej terapie. Taktiež tvorivými hrami v prírode a prechádzkami na ktorých pozorujeme jej krasu a zbierame zaujímavé kamene či iné prírodniny.

Produkty našej činnosti úspešne reprezentujú naše zariadenie doma i v zahraničí, na rôznych výstavách, prezentáciách alebo slúžia ako ceny na „Krídlach túžby“, či suveníry pre návštevníkov nášho zariadenia. Výnimočné sú plátna Števa O. a kolektívu arteterapie, na ktorých autor insitnou kresbou zachytáva námety z okolitej prírody či ríše víl a anjelov. Kreslí srdcom, preto jeho práce okúzlia takmer všetkých návštevníkov nášho zariadenia.