Košikárska dielňa

Košikárstvo – Čo je to vlastne košikárstvo? Košikárstvo je ohýbanie, lepenie a vypletanie prútím.  Naša terapia vznikla v roku 2007. Prijímatelia sociálnej služby v košikárskej dielni , rozvíjajú  svoju pracovnú zručnosť za pomoci ergoterapeuta. Počet v dielní závisí od toho koľko prijímateľov sociálnej služby má v daný deň záujem o prácu v košikárstve.

Každý prijímateľ sociálnej služby potrebuje individuálny prístup . Pri niektorých prijímateľoch sociálnej služby s vyššou mierou podpory  je už len účasť v dielni terapiou,  toto pokojné prostredie si prijímatelia spríjemňujú počúvaním hudby, alebo jednoduchými činnosťami na rozvoj motoriky, napríklad  triedenie prútia, prekladanie prútia, nosenie a vyberanie prútia z vane,  zbieranie odrezkov , zametanie.

Prijímatelia sociálnej služby s nižšou a strednou mierou podpory najprv asistujú pri práci  a postupne sa zapájajú do jednotlivých činností pri výrobe rôznych výrobkov. Ako sú košíky, misky, vázy, peračníky, darčekové koše. Taktiež vyrábame aj ozdobné závesné veci – špice, slniečka, kvetináče.

Pri výrobe nových výrobkov si taktiež zhotovujeme formy v dielni . Hlavným cieľom je inšpirácia  a nápaditosť.