Stravovanie – jedálny lístok

Stravovacia prevádzka pripravuje  pre prijímateľov sociálnej služby stravu racionálnu a stravu mixovanú podľa jedálneho lístka zostaveného na každý druh podávanej stravy. Jedálny lístok zostavuje stravovacia komisia zriadená riaditeľom CSS Zátišie. V prípade potreby sa podáva diabetická diéta, bielkovinová diéta, výživná diéta, alebo špeciálna diéta. Členmi komisie sú aj zástupcovia prijímateľov sociálnej služby. Jedálny lístok je sprístupnený na viditeľnom mieste v jedálňach.

Celodenná racionálna a mixovaná strava prijímateľov sociálnej služby pozostáva z:

  • raňajok
  • desiatej
  • obeda
  • olovrantu
  • večere

Pri diabetickej diéte sa podáva aj druhá večera.

Prijímatelia sociálnej služby majú možnosť vybrať si obed z dvoch ponúkaných jedál.

Strava je podávaná v  jedálňach.

Prijímateľom s obmedzeným pohybom je strava podávaná na izbách.