Stravovanie

Stravovacia prevádzka pripravuje  pre prijímateľov sociálnej služby stravu racionálnu a stravu mixovanú podľa jedálneho lístka zostaveného na každý druh podávanej stravy. Jedálny lístok zostavuje stravovacia komisia zriadená riaditeľom CSS Zátišie. Členmi komisie sú aj zástupcovia prijímateľov sociálnej služby. Jedálny lístok je vyvesený na viditeľnom mieste v jedálňach.

Celodenná racionálna a mixovaná strava prijímateľov sociálnej služby pozostáva z:

  • raňajok
  • desiatej
  • obeda
  • olovrantu
  • večere

Prijímatelia sociálnej služby majú možnosť vybrať si obed z dvoch ponúkaných jedál. Stravujú sa v troch jedálňach. Imobilným prijímateľom je strava podávaná na izbách.