akcie a podujatia

20. septembra 2019

Návšteva Domova na rozcestí, Svitavy

Pani riaditeľka Domova na rozcestí vo Svitavách PhDr. Jaroslava Filipová spolu so svojím tímom a partnerským zariadením CSS Dúhový sen, Kalinov prijali pozvanie a navštívili naše zariadenie. Domov […]
15. septembra 2019

S prijímateľmi v ZOO Košice

Využili sme jeden z posledných letných slnečných dni a navštívili sme s prijímateľmi sociálnej služby ZOO v Košiciach, ktorá sa nachádza v malebnom prostredí Čiernej Hory, mestskej časti Košice Kavečany. Prijímatelia […]
5. septembra 2019

Turistika na Balnicu

Dňa 5 septembra sme zorganizovali výstup na Slovensko – poľskú hranicu Balnicu. Deväť prijímateľov sa zúčastnilo tejto túry lesným chodníkom. Pod Kobylku sme sa doviezli autom […]
4. septembra 2019

Partnerské inšpirácie

Partnerské zariadenie Domov na zámku Bystré, Pardubický kraj slávnostne otvoril prevádzku 4 nových domácností pre 24 prijímateľov pobytovej sociálnej služby. Nový domov pre ľudí s mentálnym a kombinovaným […]
8. augusta 2019

Národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

 Národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov Centrum sociálnych služieb Zátišie v Snine sa po absolvovaní Národného projektu „Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie […]
7. augusta 2019

Relax v Thermal parku Šírava

Niekto miluje hory, niekto rád leňoší, iný uprednostňuje aktívny relax a výsledkom toho je hlavne zrelaxované telo. Prijímatelia sociálnej služby z DSS Osadné a prijímateľky zo Zariadenia podporovaného bývania […]
10. júla 2019

Oxygenoterapiou k lepšej kvalite života detí a ľudí so zdravotným znevýhodnením

Projekt občianskeho združenia Rovnocenní s názvom „Oxygenoterapiou k lepšej kvalite života detí a ľudí so zdravotným znevýhodnením“ podporila Nadácia Bel Foundation, Francúzsko sumou 4076,- EUR. Cieľom projektu je podpora […]
3. júla 2019

Športové dopoludnie v Zátiší

Po búrkach a príjemnom ochladení sme v Zátiší zorganizovali pre našich prijímateľov športové dopoludnie. Zúčastnili sa prijímatelia zo ZPB dievčat v Snine, zo ZPB chlapcov v Osadnom […]