Keramická dielňa

Prijímatelia v CSS Zátišie v Osadnom majú možnosť pracovať a realizovať sa  v keramickej dielni od roku 2017. Ponúkame zážitkovú a úžitkovú formu terapie. Zážitková forma slúži najmä pre prijímateľov s vysokou mierou podpory ( masírovanie rúk hlinou, odtláčanie dlaní do hliny, tvarovanie a  hádzanie hlinených guličiek na podložku a pod.) , prijímatelia s nízkou mierou podpory častejšie využívajú úžitkovú formu ( modelovanie z hliny, vtláčanie hliny do foriem, odlievanie tekutej hliny do sádrových foriem, glazúrovanie, točenie na hrnčiarskom kruhu a pod) . Práca s hlinou ako s poddajným a mäkkým materiálom má významnú úlohu pri riešení stresových situácií. Pri práci človek zabúda na svoje problémy, cíti sa užitočný, veľa o sebe premýšľa, váži si výsledok svojej práce a aj prácu iných.

Pri modelovaní s hlinou sa rozvíja vytrvalosť, trpezlivosť a kolektívnosť. Intenzívne sa cvičí jemná motorika prstov, koordinácia zmyslov, najmä hmatového a zrakového. Pracujeme s kusom hliny, aby boli zamestnané obidve ruky, ktoré sú hlavným nástrojom pri modelovaní. Pri práci používame aj jednoduché nástroje, vykrajovačky, špachtle, valčeky, škrabky.

Najčastejšou technikou akú používame je vtláčanie hliny do foriem.

Vyrobené výrobky sa nechajú voľne vysušiť a neskôr sa vypaľujú v keramickej peci. Potom ich glazúrujeme a znova vypaľujeme v peci – takto sa realizuje úžitková forma terapie.