Veľkonočné sviatky v Snine

Veľká noc v Osadnom
31. marca 2024
Kolokvium kazuistík 2024
4. apríla 2024
Zobraziť všetko

Veľkonočné sviatky sa aj v CSS Zátišie v Snine, niesli v duchu radostnej zvesti zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Naše prijímateľky sociálnej služby zo zariadenia podporovaného bývania sa svedomito pripravili osláviť tieto sviatky jari prípravou jednotlivých pokrmov a ich posvätenia, aby na ich sviatočnom stole nič nechýbalo a spoločne si mohli vychutnať tento požehnaný čas.