Kolokvium kazuistík 2024

Veľkonočné sviatky v Snine
31. marca 2024
Aj my sme volili prezidenta SR
6. apríla 2024
Zobraziť všetko

Bolo nám cťou a prijali sme pozvanie od univ. Prof. PhDr. Stanislavy Hunyadiovej, PhD. zúčastniť sa ôsmej medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie „Kolokvium kazuistík 2024 v Košiciach, ktorá pripomínala odkaz Dr. H. c. mult. prof. MUDr. Vladimíra Krčméryho, DrSc. zriaďovateľa Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Cieľom konferencie bolo prepojiť teóriu s praxou, predstaviť konkrétne príklady v praxi, ako funguje systém, kto tvorí efektívnu multidisciplinárnu spoluprácu pre pomoc, podporu a sprevádzanie klientov. Priame výpovede účastníkov sociálnej situácie reflektovali súčasnú sociálnu prax. Do programu sme sa zapojili aj my – Marcel so sociálnou pracovníčkou Ľudmilou Výhonskou, ktorý momentálne žije v prenajatom byte v Snine a poskytuje sa mu sociálna služba podpora samostatného bývania. Jeho životný príbeh začínal v detskom domove, neskôr v domove sociálnych služieb, zariadení podporovaného bývania a teraz žije bežný život v komunite, s podporou jeho samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti.