Záujmová činnosť

Krúžok dramatoterapie:

Dramatoterapia je jeden z liečebno-výchovných prístupov, ktorý pomáha človeku lepšie spoznať seba samého, lepšie sa orientovať v rôznych situáciách, pomáha mu lepšie chápať, porozumieť, byť sebou samým. Prostredníctvom neverbálnych hier, rolových hier, čítaním poviedok, nacvičovaním básní, piesní, porekadiel, rozprávok, tancov spestrujeme ich každodenný život. S nacvičeným programom sa prijímatelia sociálnych služieb zúčastňujú rôznych vystúpení ako: Krídla túžby, Margarétafest benefičné koncerty, vianočné besiedky, Valentínske plesy a pod. Na týchto vystúpeniach získavajú nové priateľstvá, skúsenosti, nové zážitky, stávajú sa súčasťou našej spoločnosti.

Krúžok turisticko – včelársky:

Krúžok slúži na udržiavanie kondície prijímateľov sociálnej služby, ktorí sa pripravujú na reprezentovanie nášho zariadenia na rôznych športových aktivitách a súťažiach ( letná olympiáda – atletika, senicup – futbal, zimné športovanie, športové dni organizované naším CSS Zátišie aj inými zariadeniami, na ktoré sme pozývaní a pod.). Začiatky včelárskeho krúžku boli ťažké, lebo sme museli prekonávať strach z včiel. Keď prijímatelia zistili, že poštípanie až tak nebolí, tak môžeme povedať, že dnes sú už z nich sebavedomí včelári začiatočníci. Vedia ako sa včelí zakŕmujú  pred  zimou , ako sa zaliečujú proti klieštiku už len, aby sme začali vytáčať med.

Krúžok výtvarný:

Výtvarná činnosť je pre ľudí s mentálnym postihnutím veľmi blízka. Prispieva k prirodzenej spontánnosti a tvorivosti. Používame rôzne výtvarné techniky ako je kresba, maľba, koláž, mozaika, venujeme sa aj modelovaniu, maľbe na sklo, pracujeme so sádrovými odliatkami, venujeme sa aj servítkovej technike.

Krúžok šikovných rúk:

Venujeme sa rôznym technikám a činnostiam. Šijeme ručne aj na šijacom stroji dekoračné predmety, tašky, masky na karneval, zaoberáme sa servítkovou technikou, venujeme sa aj vyšívaniu a ručnému pleteniu. Dekorujeme výrobky z prútia, ktoré vyrábame v košíkarskej dielni.

Krúžok fytoterapie:

Cieľom krúžku fytoterapie je poznávanie krás okolitej prírody v ktorej žijeme.

Zameriavame sa hlavne na poznávanie a rozoznávanie bylín, rastlín a drevín rastúcich vo voľnej prírode v blízkom okolí. Keď nám praje slniečko, prijímatelia s obľubou zbierajú byliny a lesné plody, ktoré kvitnú a rastú len  v určitom mesiaci a ročnom období.

Činnosťou krúžku je, nazbierať a usušiť čo najviac liečivých rastlín, ktoré v zimnom období v rámci krúžku využívame na napĺňanie voňavých vrecúšok a prípravu chutných a liečivých čajov z vlastnoručne nazbieraných a usušených rastlín. V nepriaznivom počasí voľný čas vypĺňame  prácou s encyklopédiou a presádzaním rastlín.

Krúžok varenia:

Na krúžku varenia sa prijímatelia učia pripraviť si jednoduché pokrmy, trénujú sa tak na samostatné bývanie v podporovanom bývaní alebo v cvičných bytoch.  Učia sa manipulovať s elektrickými spotrebičmi, horúcimi pokrmami, pripravujú si jednoduché jedlá  ( praženica, puding, krupicová kaša ), učia sa očistiť zeleninu, variť ryžu, cestoviny, krájať mäso. Venujú sa aj studenej kuchyni, na oslavy svojich narodenín si pripravujú chlebíčky, obložené misy, zeleninové šaláty. Svoje zručnosti a schopnosti každoročne využijú na súťaži Abilympiáda, ktorú organizuje naše zariadenie.