Integrácia s gráciou 2024

Čo nám dáva kniha
10. apríla 2024
Všetko najlepšie Lucka
17. apríla 2024
Zobraziť všetko

Tak ako po minulé roky, aj tento rok sme boli poctení pozvaním na prehliadku dramatickej tvorivosti ľudí s mentálnym a kombinovaným znevýhodnením  „Integrácia s gráciou 2024“, ktorú organizovala Spojená škola internátna M. R. Štefánika, Vranov nad Topľou.  Prehliadky sa za CSS Zátišie – Rehabilitačné stredisko v Snine,  zúčastnila naša prijímateľka Alexandra Dreveňáková s prednesom básne od Milana Rúfusa, „Modlitba za rodičov“. Prehliadka bola pestrá a pretkaná krásnymi predstaveniami žiakov špeciálnych škôl, praktických škôl, odborných učilíšť  a klientov DSS. Ďakujeme za pozvanie a krásny, kultúrny zážitok.