Tkáčska dielňa

V tkáčskej dielni sa  začalo pracovať od 1.3. 2007. Cieľom pracovnej terapie v dielni je naučiť sa  pripraviť si materiál na tkanie ( trhaním, strihaním vyradeného ošatenia a posteľnej bielizne ) a postupnými krokmi sa naučiť tkať koberce rôznych vzorov a vhodne kombinovať farby. Okrem kobercov sa v dielni tkajú aj vankúše, tašky a vaky, ktoré sa ďalej posúvajú do textilnej dielne, kde dostávajú svoju konečnú podobu – tam sa zošijú, naplnia, na tašku sa prišije ramienko a pod.

Na prácu v dielni používame rôzne materiály: oblečenie z vlastných zdrojov a priadzu na tkanie, ktorú kupujeme. Tú naši prijímatelia sociálnych služieb spolu s ergoterapeutkou najprv triedia podľa farieb a navíjajú do klbiek. Prijímatelia sociálnych služieb si jemnú motoriku denne precvičujú trhaním, strihaním molitanu a odpadovej vlny, ktoré sa potom používajú ako náplň do tkaných vankúšov.

V tkáčskej dielni pracujeme podľa vypracovaného ročného plánu, ktorý je prispôsobený schopnostiam a zručnostiam prijímateľov sociálnej služby. Jednotlivým činnostiam sa venujú prijímatelia sociálnych služieb, ktorí majú predpoklady, zručnosť a záujem o konkrétny typ činnosti.

Cieľom práce v tkáčskej dielni je:

  • zlepšenie telesných a psychických funkcií na každom stupni mentálneho postihnutia
  • vytváranie bežných životných situácií spojených s pracovnou činnosťou
  • zvýšenie sebavedomia a sebahodnotenia
  • vzbudenie záujmu o pracovnú činnosť

Prijímatelia sociálnych služieb sú vedení k práci nenútenou formou, pracovná činnosť je založená na báze dobrovoľnosti a možnosti výberu práce.

Prijímatelia sociálnych služieb sa tkáčskej dielni  venujú týmto činnostiam:

  • tkanie na tkáčskom stave
  • vyšívanie
  • háčkovanie
  • ručné šitie

Tkanie na tkáčskom stave:

Prijímatelia sociálnych služieb sa oboznamujú so zložením tkáčskeho stavu, so základnými poznatkami o tkaní, so základnými zásadami, ktoré treba dodržiavať pri tkaní na tkáčskom stave, so základnými zručnosťami z oblasti techniky tkania na tkáčskom stave.

Prijímatelia sociálnych služieb sa učia pripravovať materiál na tkanie – strihať handry, textílie, využívať odpadový materiál, navíjať do klbiek priadzu na tkanie, ktorá je balená rozvitá. Prijímatelia sociálnych služieb, ktorí majú záujem a predpoklady  o túto činnosť získavajú základné zručnosti pri tkaní jednoduchých koberčekov a začisťovacích prácach, učia sa viazať strapce.

Vyšívanie:

Vyšívame predným a retiazkovým stehom. Vyšívajú sa obrúsky, obrusy a vankúše. Námety na výšivky  prispôsobujeme aktuálnemu ročnému obdobiu a sviatkom.

Háčkovanie:

Prijímatelia sociálnej služby sa učia háčkovať jednoduchým retiazkovým vzorom koberce z vlny. Párame staré svetre a pleteniny a z nich háčkujeme  koberčeky alebo podsedáky na stoličky.

Ručné šitie:

Prijímatelia sociálnej služby sa učia základy ručného šitia: navliecť niť do ihly, prišiť gombík na látku,  ručne zošiť dva kusy látky rovným zapošívacím stehom.