Ekonomicky oprávnené náklady

Ekonomicky oprávnené náklady v zmysle § 72 ods.5 sú taxatívne vymenované náklady poskytovateľa sociálnej služby na činnosti uvedené  v § 16 až 18, ktoré je pre poskytovaný druh sociálnej služby povinný vykonávať, zabezpečovať ich vykonávanie alebo utvárať podmienky na ich vykonávanie a na činnosti uvedené v § 61 ods. 9 zákona o sociálnych službách.

rok 2017

csszatisie ekonomicky oprávnené náklady 2017 – priemer

rok 2018

csszatisie ekonomicky oprávnené náklady 2018 – priemer