Podlimitné zákazky s využitím ET (Elektronické trhovisko)

Verejný obstarávateľ môže pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou  postupovať podľa §109 až § 111, ak ide o dodanie tovaru alebo služby bežne dostupných na trhu.  Verejný obstarávateľ pri zadávaní podlimitných zákaziek postupuje podľa § 109 až § 111, ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu, okrem služby, ktorej predmetom je intelektuálne plnenie. Uskutoční verejné obstarávanie prostredníctvom elektronického trhoviska.

Zmluvné vzťahy a podrobný detail CSS Zátišie ako objednávateľa nájdete na stránke www.eks.sk.

Zákazky zrealizované na elektronickom trhovisku a detail objednávateľa CSS Zátišie si môžete pozrieť na: