Blog

15. januára 2021

Nie sme z toho šťastní, ale Covid-19 dorazil aj do Zátišia

          V centre sociálnych služieb v Osadnom sa aktuálne nachádza 73 prijímateľov. V karanténe sú štyria z nich. Aktuálne sú umiestnení v […]
8. januára 2021

Vianoce 2020

Túžba prežiť vianočné sviatky v pokoji, zdraví a svornosti nebola ničím výnimočným ani pre prijímateľov CSS Zátišie v Osadnom. Rozžiarený vianočný stromček, melódie vianočných kolied, rozvoniavajúca […]
8. januára 2021

Abilympiáda 2020

Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK pripravilo 3. ročník regionálnej súťažnej prehliadky pracovných schopností a zručností zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených občanov – […]
16. decembra 2020

„Prajeme Vám pevné zdravie, veľa síl a energie“

4. novembra 2020

„Podelili ste sa a pomáhate!“

„Podeľ sa o svoj chlieb a bude chutnať lepšie. Podeľ sa o svoje šťastie a stane sa väčším“ Phil Bosmans              LIDL – ako jeden z najväčších potravinových reťazcov na […]
28. októbra 2020

Život s osobnou asistenciou

Túžba po samostatnom a zmysluplnom živote patrí k základným potrebám človeka.  Túto túžbu má aj človek so zdravotným postihnutím.  Chce rozhodovať o svojom vlastnom živote, prevziať zodpovednosť za […]
16. októbra 2020

Krízový plán COVID-19 CSS Zátišie

V zmysle usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v  y d á v a Centrum sociálnych služieb Zátišie krízový plán v prípade výskytu infekcie […]
12. októbra 2020

V Osadnom varíme, pečieme…

V januári tohto roku sme našim prijímateľom sociálnych služieb zriadili novú kuchynku, kde za pomoci inštruktorov sociálnej rehabilitácie a ergoterapeutov získavajú základné zručnosti na samostatné bývanie. Prijímatelia sa […]