Blog

2. mája 2019

Nové sociálne služby komunitného typu v Českej republike

Neformálny workshop pod názvom „Nové sociálne služby komunitného typu v Českej republike /…z ústavu do komunity/ v spolupráci s partnerskou organizáciou Domov na zámku, Bystré a Odborom sociálnych vecí a rodiny […]
21. apríla 2019

Veľká noc v Osadnom

Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším kresťanským sviatkom, počas ktorého si kresťania pripomínajú umučenie Krista. Prípravným obdobím pred Veľkou nocou je pôst, ktorý trvá 6 nedieľ, posledné […]
18. apríla 2019

Pokojné Veľkonočné sviatky…

Pokojné a požehnané Veľkonočné sviatky…
11. apríla 2019

Podpora onkologickým pacientom maľovaním narcisu

Dňa 11.04.2019 sa prijímateľky sociálnej služby Centra sociálnych služieb Zátišie Snina – zariadenia podporovaného bývania zúčastnili tvorivej dielne: „Nech kvitnú kvety nádeje“…, ktoré organizovali OZ  Podvihorlatská […]
8. apríla 2019

Jarné upratovanie v Osadnom

S príchodom jari, keď sa príroda prebúdza k životu, sa patrí  privítať ju v čistom prostredí. V pondelok 8.apríla pestrofarebný plagát s jarným motívom upozorňoval na dvojdňovú brigádu v našom zariadení. […]
1. apríla 2019

Opri sa o mňa 2019

Prijímatelia sociálnej služby z CSS Zátišie v nedeľu 31.03.2019 relaxovali na benefičnom koncerte pre osoby s mentálnym postihnutím a zdravotne znevýhodnených v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji pod názvom „ Opri sa […]
27. marca 2019

Integrácia s gráciou 2019

Dňa 27. 03. 2019 sme prijali pozvanie zúčastniť sa V. ročníka festivalu dramatickej tvorivosti pod názvom „Integrácia s gráciou“. Festival sa konal v mestskom Dome kultúry vo Vranove […]
25. marca 2019

Aj rodič je dôležitý…

Pozvánka na stretnutie s psychologičkou Mgr. Henrietou Boruchovou Sochovou na tému „Ako predchádzať syndrómu vyhorenia rodičov detí so zdravotným znevýhodnením”. Sprevádzať rodinu znamená byť blízko a kráčať SPOLU… […]