Blog

15. októbra 2021

HĽADÁME BYTY

  Hľadáme byty (1, 2 a 3 – izbové) do dlhodobého prenájmu pre klientov služby podporovaného bývania v Snine a okolí. Podpora samostatného bývania je sociálna […]
15. októbra 2021

BEZ BARIÉR

  V dňoch 12. a 13. októbra 2021 realizovalo Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň Michalovce prvú sériu seminárov v rámci úspešného projektu AKOI / Asociácia kultúrno […]
6. októbra 2021

Nadácia SPP a Rovnocenní opäť cielene pomohli

  Nadácia SPP v grantovom programe OPORA 2021 prostredníctvom občianskeho združenia ROVNOCENNÍ podporila projekt pre prijímateľku sociálnej služby, Svetlanu, ktorá sa po viac ako 30 rokoch inštitucionálneho […]
1. októbra 2021

Podeľ sa a pomôž

  V snahe pomôcť ľuďom so zdravotným znevýhodnením jeden z najväčších potravinových reťazcov na Slovensku Lidl spustil 1. októbra 2020 spolu so zákazníkmi dlhodobý projekt potravinovej pomoci pod názvom: […]
20. septembra 2021

Moje leto s osobnou asistentkou

    Každý z nás má právo na nezávislý život, každý sa chce cítiť užitočný a slobodný. Medzi nami sú však aj ľudia, ktorí potrebujú pomoc […]
4. augusta 2021

Domov NaNovo Studenka-študijná cesta

    V rámci národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení – podpora transformačných tímov sme sa na začiatku augusta zúčastnili študijnej cesty v Domove NaNovo Studenka v Českej […]
26. júla 2021

Letné aktivity…v komunite

Uvoľnené protiepidemiologické opatrenia nám umožnili troška voľnejšie žiť a dýchať. Všetky naše júlové aktivity zariadenia podporovaného bývania v Snine viedli k tomu, aby sme sa opäť mohli stretnúť s ľuďmi, […]
26. júla 2021

Po stopách bojov z prvej svetovej vojny aj s prijímateľmi zo Zátišia v Osadnom

Po výstupe na Balnicu, ktorú sme zdolali pred mesiacom aj s prijímateľkami so ZPB v Snine, sme sa podujali na náročnejší výstup, a to na zvonicu v Hostoviciach, ktorá […]