máj

2. mája 2019

Nové sociálne služby komunitného typu v Českej republike

Neformálny workshop pod názvom „Nové sociálne služby komunitného typu v Českej republike /…z ústavu do komunity/ v spolupráci s partnerskou organizáciou Domov na zámku, Bystré a Odborom sociálnych vecí a rodiny […]