Domov NaNovo Studenka-študijná cesta

Letné aktivity…v komunite
26. júla 2021
Moje leto s osobnou asistentkou
20. septembra 2021
Zobraziť všetko
 
 
V rámci národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení – podpora transformačných tímov sme sa na začiatku augusta zúčastnili študijnej cesty v Domove NaNovo Studenka v Českej republike, ktorý je príspevkovou organizáciou Moravskoslezského kraja.

Riaditeľ Mgr. Lukáš Spurný nás oboznámil so sociálnymi službami, ktoré poskytujú v ich zariadeniach najprv prezentáciou, neskôr sme si službu domov pre osoby so zdravotným postihnutím v Studenke a chránené bývanie v Sedlniciach prezreli aj osobne. Proces transformácie „ústavu” začal v roku 2008 schválením „Koncepcie kvality sociálnych služieb v Moravskoslezskom kraji”, ktorého hlavným cieľom bolo opustiť objekt zámku Nová Horka a vytvoriť nové vhodné sociálne služby. Postupná transformácia zariadenia, ktorá bola v roku 2016 ukončená odsťahovaním posledných prijímateľov do DOZP v Studenke a predajom budovy zámku Múzeu Novojičínska umožnila prijímateľom žiť nový život.

Sociálnu službu domova pre osoby so zdravotným postihnutím v Studenke poskytujú 18 prijímateľom. Sociálna služba je poskytovaná v novostavbe, ktorú tvoria 2 trojpodlažné domy spojené spoločným preskleným schodišťom a výťahom pre lôžko.

Študijná cesta pokračovala do Sedlníc. Od marca roku 2013  je tam poskytovaná služba chráneného bývania,  kde žije 10 prijímateľov.

Okrem Studenky a Sedlníc poskytuje Domov NaNovo  chránené bývanie v Novom Jičíne a Kopřivnici. V Kopřivnici v dome na ulici Záhumení žije v dvoch domácnostiach celkom 10 prijímateľov. Sociálna služba chráneného bývania sa celkovo poskytuje v 3 domoch a 2 bytoch.

Vzájomná výmena skúseností a spoznávania príkladov dobrej praxe splnili očakávania študijnej cesty využiteľné v praxi. Veríme, že do budúcnosti sa Domov NaNovo Studenka stane našou partnerskou organizáciou a po opatreniach v rámci COVID-19, príjmu naši priatelia pozvanie k nám do Zátišia. Ďakujeme.