Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR JUDr. Ján Richter v našom zariadení

Halloween v krízovom stredisku
31. októbra 2014
10. ročník Abilympiády v CSS Zátišie
2. decembra 2014
Zobraziť všetko

„Miesto človeka v živote nie je vymedzené tým, čo vie, ale tým, čo chce a čo môže“ … preto bolo pre nás všetkých nesmiernou cťou, že sme mohli v našom zariadení sociálnych služieb CSS Zátišie v Krízovom a Rehabilitačnom stredisku v Snine privítať pána ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR JUDr. Jána Richtera.
Riaditeľ CSS Zátišie PaedDr. PhDr. Ján Šrenkel informoval ministra práce sociálnych vecí a rodiny SR o Národnom projekte – Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb, do ktorého je naše zariadenie zapojené, o aktivitách a činnostiach všetkých štyroch organizačných zložiek zariadenia, ktoré bolo doplnené fotografiami a výrobkami ergoterapeutických dielní prijímateľov sociálnej služby.
Aj napriek programu výjazdového rokovania vlády v obci Ubľa, ktoré bolo prioritne zamerané na problematiku rozvoja severovýchodného Slovenska si pán minister práce sociálnych vecí a rodiny SR našiel čas a v doprovode svojho hovorcu a riaditeľa tlačového odboru Mgr. Michala Stušku, riaditeľa Sociálnej poisťovne Humenné Ing. Daniela Roška, riaditeľky ÚPSVaR Humenné Ing. Gabriely Karškovej spolu s vedúcim pracoviska ÚPSVaR v Snine Ing. Vladislavom Kočanom v „srdci“ nášho zariadenia v krízovom stredisku deťom odpovedal na otázky s úsmevom, láskou a pochopením.
Spoločná fotografia profesionálnym fotografom Miroslavom Staškom na záver i slová pána ministra Jána Richtera „Život má zmysel, iba vtedy ak mu ho dáme“ boli pre nás nesmiernou vďakou za našu prácu.

[widgetkit id=116]