Naše Vianoce v krízovom stredisku

10. ročník Abilympiády v CSS Zátišie
2. decembra 2014
Tretie narodeniny
31. decembra 2014
Zobraziť všetko

Vianoce sú sviatky radosti, pokoja, očakávania, spájajú všetky rodiny a napĺňajú nás pocitom bezpečia v kruhu našich najbližších. Nie každý, má však to šťastie byť v tomto čarovnom období Vianoc spolu so svojou rodinou a práve preto sme v Krízovom stredisku v Snine pripravili pre naše deti tie najkrajšie Vianoce … Vianoce v rodinnej atmosfére.
Už počas adventu sa deti zapájali do rôznych činností, snažili sa viac pomáhať, boli k sebe ohľaduplnejší, dokonca sa podieľali aj na pečení vianočných koláčikov a zdobení stromčeka. Koledy a vianočné melódie nám spríjemňovali každý deň. Naše deti sa zúčastnili aj vianočnej besiedky na špeciálnej základnej škole, premietania filmu, či farských vianočných trhov. Intenzívne prežívanie adventného obdobia im tak umožnilo lepšie pochopiť tieto čarovné chvíle a samotný štedrý večer, kedy sme si všetci spoločne, aj s našou vedúcou PhDr. Luciou Petrovkovou sadli k štedrovečernému stolu. Úsmevy a rozžiarené oči našich detí pri rozbaľovaní darčekov a polnočná svätá omša, na ktorej sme nemohli chýbať ani my, v nás len upevnila pocit radosti, pokoja a lásky.
V tieto sviatočné dni sme kultúrne pookriali aj na vystúpení folklórneho súboru Šiňava a multimediálneho vystúpenia „Premenená bolesť“.
Všetci sme sa svojou prácou snažili prispieť k čo najkrajším Vianociam a obdarovali darčekmi aj deti, ktorých domov už tvorí nová rodina. Zvykmi a tradíciami sme prijali poznanie, že zdravé rodinné prostredie je základom všetkého a veru v živote máme byť za čo vďační …

[widgetkit id=119]