Naše VIANOCE v Zátiší

Veselé Vianoce
16. decembra 2022
Druhý Štedrý večer
19. januára 2023
Zobraziť všetko

Vianoce – štedré, radostné, čarovné, rodinné …o také sme sa všetci snažili, aj napriek tragickej udalosti z minulého roka, pri ktorej sme prišli o svojich priateľov.

Počas Vianoc sa slovo LÁSKA skloňuje vo všetkých pádoch. Boh je láska a my ho prijímame cez Krista, ale aj cez lásku našich blížnych.

            Tí, ktorí nemali toľko šťastia byť v čase Vianoc doma, strávili Vianoce v zariadení, kde sa už od rána niesla pokojná a príjemná sviatočná atmosféra. Prijímatelia spomínali na tých, ktorí už nie sú medzi nami, sledovali vianočné rozprávky, počúvali a pospevovali si vianočné koledy. Všetci nedočkavo čakali, aby si spoločne zasadli k  slávnostne prestretému štedrovečernému stolu. Vo vzduchu sa prebíjala vôňa ihličia s vôňou kapustnice, oblátok s medom, bobáľok s makom, či vôňou ryby so zemiakovým šalátom.

            Svojou návštevou nás poctila riaditeľka CSS Zátišie PhDr. Agáta Kováčová, ktorá nám vinšovala šťastlivé a veselé sviatky. Slávnostne sme si pripili, ochutnali z dobrôt, ktoré nám s láskou pripravil naše kuchárky, ochutnali sme z vianočných koláčikov, ktoré nám napiekli prijímatelia spoločne s inštruktormi sociálnej rehabilitácie. 

Aj v  zariadení podporovaného bývania v Osadnom i v  Snine si prijímatelia pripravovali štedrú večeru, aby mohli so svojimi priateľmi zasadnúť k štedrovečernému stolu.

            Melódie a spev vianočných kolied, spoločná modlitba, prosba za zdravie, rozsvietený stromček a pod ním darčeky a to nás utvrdilo, že sú tu VIANOCE. Vďaka projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ a dobrým ľuďom si všetci naši prijímatelia našli pod vianočným stromčekom plno prekvapení v podobe darčekových krabíc, ktoré nám venovala Zuzana Lopatová Galliková, koordinátorka projektu za okres Snina. ĎAKUJEME.

            Všetci sme si priali príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa šťastia, zdravia a úspechov v novom roku.