Oslava jubilea

Výstava Stanislava Sochu
21. júna 2023
Oslava narodenín
23. júna 2023
Zobraziť všetko

Mirko svoj narodeninový deň aj oslavu prežil s kamarátom Števom, p. riaditeľkou  PhDr. A. Kováčovou a skupinkou zamestnancov  v priestoroch  Úradu komisára pre zdravotne postihnutých v Bratislave na vernisáži obrazov a fotografií PSS pod názvom ,,Život v Zátiší“, kde prezentoval tvorbu prijímateľov  soc. služby z CSS Zátišie.  V Osadnom sme oslávili 40-te narodeniny nášho Mirka v kruhu priateľov a zamestnancov zo Zariadenia podporovaného bývania a Domova sociálnych služieb. Sme radi, že sme mohli byť pri takejto príležitosti  a osláviť to toto krásne jubileum spoločne s ním. Mirkovi k jeho krásnemu sviatku želáme všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a radosti do ďalších rokov.