Podpora onkologickým pacientom maľovaním narcisu

Jarné upratovanie v Osadnom
8. apríla 2019
Pokojné Veľkonočné sviatky…
18. apríla 2019
Zobraziť všetko

Dňa 11.04.2019 sa prijímateľky sociálnej služby Centra sociálnych služieb Zátišie Snina – zariadenia podporovaného bývania zúčastnili tvorivej dielne: „Nech kvitnú kvety nádeje“…, ktoré organizovali OZ  Podvihorlatská paleta a Spoločnosť klinickej onkológie v galerijných priestoroch mesta Humenné. Svoju spolupatričnosť a podporu onkologickým pacientom vyjadrili nielen zakúpením jarného kvietku, ale aj maľovaním narcisu ľubovoľnou technikou spolu s umelcami z Maďarska a Poľska. Na 7. ročník tohto tvorivého podujatia sme prijali pozvanie od členiek OZ Podvihorlatská  paleta Ing. Márie Lelkovej a Anny Šimkuličovej, ktorá je aj autorkou  myšlienky maľovania narcisov. Ďakujeme.