Projekt „Cartoon of unity“

Oslava narodenín
23. júna 2023
Voňavá krása z TRIERA s. r. o., Snina
29. júna 2023
Zobraziť všetko

Naše zariadenie už piatykrát prijalo pozvanie zúčastniť sa na projekte Erasmus+ s medzinárodnou účasťou. V dňoch 16.6. – 24.6.2023 úspešne reprezentovalo našu krajinu a náš domov osem účastníkov z CSS Zátišie (4 prijímatelia z DSS Osadné a dve prijímateľky zo ZPB Snina a dvaja lídri z radov zamestnancov).

Projektu s názvom „Cartoon of unity“ (Rozprávka jednoty) sa spolu so Slovenskom zúčastnili partneri z Poľska a Španielska, spolu 42 účastníkov – 27 ľudí so zdravotným znevýhodnením, 6 lídrov, 6 dobrovoľníkov a 3 asistenti pre zdravotne znevýhodnených. Pobyt sa konal v poľskom mestečku Poronin.

Hlavným cieľom projektu bolo pochopenie témy Európskej identity medzi účastníkmi, hovorilo sa o Európskej únii, prezentovali sa jej ciele, výhody členstva a otvorila sa tiež téma ľudí so zdravotným znevýhodnením v Európskej spoločnosti.

Počas výmenného pobytu sme spoznávali svet rozprávok prostredníctvom workshopov – vyrábali sme rozprávkové postavy a kulisy, navštívili sme bábkové divadlo, absolvovali sme turistiku na vrch Rusínska Poľana, kde sme mali krásny výhľad na Tatry z poľskej strany, plavili sme sa loďou, navštívili sme turistické mestečko Zakopané a oddýchli sme si na wellness v Thermy Bukovina.

Naši prijímatelia sa so svojimi lídrami aktívne zúčastnili všetkých aktivít a úspešne reprezentovali krajinu aj zariadenie.

Cieľom projektu bolo zároveň spoznať tri rôzne krajiny a ich kultúry prostredníctvom prezentácii zúčastnených krajín. Počas slovenského večera sme odprezentovali Slovensko ako krajinu s bohatou kultúrou aj tradíciami a takisto sme prezentovali aj naše zariadenie – CSS Zátišie.

Počas deviatich dní sme spoznali nových ľudí, upevnili sme priateľstvá z predchádzajúcich projektov s účastníkmi, ktorých sme už poznali, všetci sme sa naučili spolupráci, kooperácii, kreativite, team-buildingu, kompromisom, rešpektu voči názorom iných, naučili sme sa verejne vystupovať a prekonať
svoj strach a obavy.