Prvé spoločné Vianoce

Vianoce v Osadnom
24. decembra 2019
Kúpime stavebné pozemky v Snine a okolí
10. februára 2020
Zobraziť všetko

Vyčarovanie nádhernej vianočnej atmosféry v Zariadení podporovaného bývania v Snine, kedy cítime a uvedomujeme si prítomnosť lásky, čo dokáže prekonať akékoľvek prekážky. Ale aj momentu, keď sa môžeme v neopakovateľnej atmosfére stretnúť so svojimi najbližšími  pri jednom stole.

Štedrá večera s tradíciami a zvykmi Vianoc, spoločná modlitba, prosba za zdravie, rodinu…, zapálené sviečky, rozsvietený stromček s darčekmi. Taký bol náš vianočný čas. Svetlana, Lucia, Monika, Regína a Melinda prežili spoločne prvé Vianoce, v pokoji a pohode…na základe ich vlastných prianí a želaní i potrieb.

Vianočné koledy sa zakrádali do našich sŕdc a vytvárali sviatočnú atmosféru. Všetci si v kútiku duše prajeme, aby tieto sviatky trvali večne…