Putovná kaplnka Nepoškvrnenej Panny Márie a posvätenie priestorov v Snine

Vianoce v Snine
25. decembra 2023
Nedeľné popoludnie…
23. januára 2024
Zobraziť všetko

…. dnes prišla spása do nášho domu. Pokoj a požehnanie nech spočíva na ňom a nech napĺňa všetkých nás …

 V období sviatku Zjavenia Pána je zvykom požehnávanie príbytkov ….  aj naše prijímateľky sociálnej služby z CSS Zátišie zo Zariadenia podporovaného bývania v Snine si dali posvätiť svoje izby a spoločné priestory, v ktorých trávia svoj voľný čas. Pán farár Peter Fogaš z farnosti Božieho Milosrdenstva v Snine pri tejto príležitosti zároveň posvätil aj priestory CSS Zátišie. Veľkou radosťou pre všetkých prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov v celom CSS Zátišie v Snine, bola aj  návšteva putovnej kaplnky Nepoškvrnenej Panny Márie Zázračnej medaily, ktorá našu ,,rodinu“ navštívila práve v tomto sviatočnom období. Ďakujeme.