Spolu sme vytvorili…

Športovci z CSS Zátišie na špeciálnej olympiáde v Bratislave
14. októbra 2014
Jesenný prádzninový deň
29. októbra 2014
Zobraziť všetko

Kreativita je proces vnášania vlastných myšlienok a pocitov do nových a originálnych nápadov…šanca ako dať „nový život“ všetkým naším predstavám. Prijímatelia sociálnej služby rehabilitačného strediska spolu so žiakmi špeciálnej základnej školy, pod vedením ergoterapeutky, učiteliek a pozvaných hostí zo Zemplínskeho osvetového strediska, Michalovce prežili nezabudnuteľné dopoludnie…dopoludnie plné nových nápadov…smiechu, radosti i priateľstva. Obľúbená servítková technika, aranžovanie ruží z javorového lístia, ale i výroba gombíkov z modelárskej hliny dala všetkým priestor na nové nápady, nádherné a jedinečné „umelecké diela“.
Deti naplno popustili uzdu svojej fantázii, čo bolo jasne viditeľné na ich dielach, kde sa zároveň ukázala, aj odlišnosť ich myslenia pri jednotlivých činnostiach. Ich predstavivosť, energia a zápal vytvoriť niečo originálne len potvrdila, že každý z nás je prirodzeným spôsobom tvorivý.
V tento náš kreatívny deň, vzniklo v našom rehabilitačnom stredisku veľké množstvo pozoruhodných diel, no zároveň bolo pre nás výnimočné sledovať spoločnú prácu našich prijímateľov sociálnej služby a detí, pri ktorej sa vzájomne dopĺňali bez akýchkoľvek predsudkov.
Náš cieľ o nadväzovaní nových priateľstiev, búraní bariér a rozvoji fantázie, nielen u našich prijímateľov, ale aj u detí zo špeciálnej základnej školy sa teda naplnil s posolstvom, že vieme a dokážeme vedľa seba žiť, tvoriť a rešpektovať sa.

[widgetkit id=114]