Športové dopoludnie v Zátiší

Guľáš MAJSTER
28. júna 2019
Oxygenoterapiou k lepšej kvalite života detí a ľudí so zdravotným znevýhodnením
10. júla 2019
Zobraziť všetko

Po búrkach a príjemnom ochladení sme v Zátiší zorganizovali pre našich prijímateľov športové dopoludnie. Zúčastnili sa prijímatelia zo ZPB dievčat v Snine, zo ZPB chlapcov v Osadnom a prijímatelia z DSS v Osadnom. Mali sme pripravených sedem disciplín, ktoré boli prispôsobené mentálnym a telesným schopnostiam našich prijímateľov. Každý súťažiaci mal svoju kartičku, do ktorej sa mu na každom stanovišti pripísalo, že ju absolvoval a body, ktoré sa mu podarilo nahrať. Veľkou motiváciou pre súťažiacich bolo, že po absolvovaní všetkých disciplín dostali chutnú opečenú špekáčku. Po posilnení a občerstvení sme si spoločne zahrali priateľský zápas v prehadzovanej, kde dievčatá držali krok z chlapcami do poslednej chvíle a zápas skončil nerozhodne. V takejto priateľskej atmosfére sme sa aj  rozišli. Najlepšia súťaž je ta, kde nie sú porazení len víťazi a zostane len pocit dobre vykonanej práce, takýto pocit nemali len naši prijímatelia ale aj zamestnanci, ktorí sa podieľali na organizácii podujatia.