Terapeutická herňa

Narodeninová oslava
21. apríla 2021
Svetlanina oslava narodenín
21. mája 2021
Zobraziť všetko
Predstavujeme vám našu novú terapeutickú herňu, ktorú sme tento týždeň zriadili v priestoroch CSS Zátišie v Snine. Táto miestnosť bude využívaná primárne na terapie s našimi prijímateľmi s diagnózou PAS, ale slúžiť bude všetkým prijímateľom na relax, oddych, či aktivity.
Herňa je zariadená minimalisticky, bez akýchkoľvek zbytočných rušivých momentov a podnetov zámerne, našim cieľom je podporiť vzťah dieťa /prijímateľ/ – terapeut a zamerať jeho pozornosť na konkrétnu činnosť.
Police v miestnosti sú navrhnuté tak, aby dieťa nedotiahlo samo na hračky, ale bolo nútené nadviazať s terapeutom očný kontakt a slovne ho požiadať o konkrétnu vec (problém najmä u detí s PAS).
Veríme, že táto herňa bude plniť svoj účel a prijímatelia v nej budú radi tráviť čas.