Valentínske cukrovanie

Všetko najlepšie Saška
7. februára 2024
Vzácná návšteva
28. februára 2024
Zobraziť všetko

Valentínske cukrovanie si prijímatelia vychutnali plnými dúškami. Nechýbala láska, neha a vzájomná tolerancia.