Veľká noc v Osadnom

Požehnané Veľkonočné sviatky prajeme zo Zátišia
28. marca 2018
Čaro Veľkej noci…
4. apríla 2018
Zobraziť všetko

Veľká noc- je najstarším a najvýznamnejším kresťanským sviatkom, počas ktorého si kresťania pripomínajú umučenie Krista. Prípravným obdobím pred Veľkou nocou je pôst, ktorý trvá 6 nedieľ, posledné nedele majú pomenovanie Smrtná a Kvetná nedeľa- v túto nedeľu boli naši PSS svätiť bahniatka v chráme, aby si pripomenuli príchod Ježiša do Jeruzalema, podľa našich zvyklosti sme si bahniatka zastokli za obraz, aby nás chránili pred búrkami. Za týmito nedeľami nasleduje tzv. tichý týždeň, počas ktorého PSS pristúpili k veľkonočnej spovedi, do tohto týždňa patrí aj Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota, Veľkonočná nedeľa a Veľkonočný pondelok- sú pamiatkou na zmŕtvychstanie Ježiša Krista.

Na Veľkonočnú nedeľu sme ráno všetci túžobne očakávali príchod správcu gréckokatolíckej farnosti p. M.Galmusa, ktorý nám pozdravom ,, Christos voskrese“- zvestoval, že ,, Kristus vstal z mŕtvych“ a posvätil veľkonočné pokrmy, pripravené na nedeľnom veľkonočnom stole. Tí najodvážnejší, napriek intenzívnemu dažďu vzali pripravené košíky a zúčastnili sa sv. omše s posvätením jedál v chráme v našej obci. Po obede dievčatá a chlapci rozprávali, ako sa tešia na Veľkonočný pondelok, keď chlapci budú môcť vyšibať, alebo pooblievať dievčatá studenou vodou, ktorá je symbolom zdravého života. V našej oblasti je zvykom, že šibačku a oblievačku dievčatá oplatia chlapcom v utorok. Celé veľkonočné obdobie sa nieslo v príjemnej atmosfére, krásne veľkonočne vyzdobených priestorov, v pohode a spokojnosti našich prijímateľov. Spoločne sme sa zhodli na tom, že by sme si mali ctiť a udržiavať tradície našich predkov.