Vianoce v Osadnom

Vianočné darčeky
23. decembra 2023
Vianoce v Snine
25. decembra 2023
Zobraziť všetko

 Od rána sa naším zariadením okrem omamnej vône ihličia, vianočného jedla, vianočných kolied niesla aj melódia piesne ,,Šťastné a veselé, čo si viac želať ?, vyhriate postele a lásky veľa. Vianoce hrejú na duši i na tele, keď všetci prajú si šťastné a veselé“……

Naši prijímatelia sa tešili na Vianoce, ktoré sú významným kresťanským sviatkom. Samotnej oslave Vianoc predchádzalo- adventné obdobie, počas ktorého sme na adventnom venci každú nedeľu zapaľovali sviečku, výzdoba vianočného stromčeka, vianočná spoveď.  Ide o obdobie radosti, pokoja a lásky v kruhu najbližších. Po spoločnej modlitbe sme si sadli za prestretý vianočný stôl plný tradičných pokrmov, kde nechýbali oblátky, med, kapustnica, opekance s makom, ryba, zemiakový šalát. Nasledoval spev kolied a rozbaľovanie vianočných darčekov. Na záver sme si zaspievali jednu z najkrajších vianočných piesní

,, Tichá noc, svätá noc“.

Svojou prítomnosť nás poctila p. riaditeľka PhDr. A. Kováčová a vedúci úseku Mgr. M. Stankoci, ktorí spoločne všetkým priali lásky, šťastia hodiny a do Nového roku veľa zdravia.