Výlet na Brekovský hrad

Zrekonštruované priestory CSS Zátišie po požiari
15. augusta 2022
Divadlo v Osadnom
5. septembra 2022
Zobraziť všetko

Naši prijímatelia radi spoznávajú blízke i vzdialené krásy východného Slovenska. Preto sme sa v stredu 24.08.2022 s prijímateľmi z DSS Osadné vybrali na Brekovský hrad. Popri turistickom chodníku rástli chutné černice, ktorými sme sa cestou na hrad osviežili. Pri informačnej tabuli sa prijímatelia v krátkosti oboznámili s históriou hradu. Potom sme sa vybrali na prehliadku zrúcaniny Brekovského hradu. Potešili nás krásne výhľady, zaujímavé zákutia, okolie sme pozorovali ďalekohľadom. Po skončení prehliadky hradu sme si v neďalekom altánku opiekli špekáčiky. V Humennom sme sa zastavili na malé občerstvenie nealko nápojmi.