1. ročník memoriálu

Osobná asistencia
13. septembra 2022
Návšteva priateľov z CSS Bystré
3. októbra 2022
Zobraziť všetko

Dňa 17.9.2022 sa na rybníku Mlynisko v Snine uskutočnili športové rybárske preteky – 1. ročník memoriálu, ktorý bol venovaný aj spomienke na nášho zosnulého pána riaditeľa Jána Šrenkela. Rybárskeho dňa sa zúčastnili aj traja naši prijímatelia z PSB Snina, ZPB Snina a ZPB Osadné. Spoločne si užili príjemné dopoludnie, športovú atmosféru a záverečné vyhodnotenie, ktoré zavŕšili chutným guľášom od usporiadateľov.