Abilympiáda 2020

„Prajeme Vám pevné zdravie, veľa síl a energie“
16. decembra 2020
Vianoce 2020
8. januára 2021
Zobraziť všetko

Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK pripravilo 3. ročník regionálnej súťažnej prehliadky pracovných schopností a zručností zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených občanov – Abilympiáda 2020. Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu a platné nariadenia RÚVZ v súvislosti s pandémiou Covid – 19 sme sa nemohli osobne zúčastniť súťaže v takej podobe, na akú sme boli zvyknutí.


Do súťaže sme sa zapojili netradične – spracovaním nahrávky pri vyrábaní jednotlivých výrobkov v súťažných disciplínach:

aranžovanie, servítková technika a skladanie obrúskov na stolovanie. Dievčatá zo ZPB Snina si vyskúšali vlastnú kreativitu. Veľmi rada ju pestujú a rozvíjajú.


Skúšajú všelijaké tvorivé zručnosti a postupy. Sú najspokojnejšie, keď môžu robiť, čo ich skutočne baví – tvoriť. Abilympiáda je originálna výzva, zameriava sa na zručnosti a schopnosti vytvoriť diela rôzneho charakteru, praktické, umelecké, ale aj technické, fyzicky náročné, kreatívne. Zdravotne
postihnutí ľudia tak majú príležitosť prezentovať svoje pracovné zručnosti a výkony.