Balnica sa stáva tradíciou

Policajný deň v Zátiši
7. júna 2012
Zobraziť všetko

Prijímatelia Centra sociálnych služieb Zátišie, zariadenia podporovaného bývania a členovia občianskeho združenia ROVNOCENNÍ, o. z. v spolupráci s partnerskou organizáciou Syráreň Bel Slovensko, a.s. Michalovce zorganizovali 26. mája druhý ročník turisticko-športového dňa na terase Osadné – Balnica. Medzinárodný lesnícky náučný chodník Udava – Solinky, križujúci štátnu hranicu s Poľskom, sme zvládli. Oddych a relaxáciu v krásnej prírode za slnečného počasia sme si spríjemnili jazdou na koni a opekaním. Po načerpaní novej sily a energie nás čakala cesta späť do Osadného.
Ihrisko pri CSS Zátišie bolo pripravené na športové aktivity – volejbal, futbal a bedminton. Po dní plnom zábavy, športu, turistiky, nadviazania nových priateľstiev nám ostalo veľa príjemných spomienok. Vhodnou integráciou sme sa snažili odbúrať predsudky a pocit menejcennosti ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, a to sa podarilo.

[widgetkit id=55]