Človek, pes a kôň

Sobota v krízovom stredisku
10. septembra 2016
Srdce ako dar v Michalovciach
25. septembra 2016
Zobraziť všetko

Tak ako každý rok začiatkom jesene aj tohto roku sa konalo v rámci Dni mesta Sniny podujatie „Človek, pes a kôň“.  Je to športovo – kultúrne podujatie, ktoré sa nesie v duchu rôznych súťaží, športových disciplín a ukážok pre ľudí, psov a kone. Aj prijímatelia CSS Zátišie v Osadnom sa zúčastnili tohto podujatia.
Pri vstupe do areálu starého futbalového ihriska ich upútali automobily – veteráni, pri ktorých sa každá z nich vyfotila. Obdivovali rôzne remeslá, vyrezávanie do dreva, práca s drôtom, či pletenie košíkov a už vyrobené výrobky určené na predaj.
Z bohatého a pestrého programu ich najviac zaujalo vystúpenie csikošov z Maďarskej pusty, ktorý na svojich 5 – tich krásnych čiernych koňoch predviedli ukážky drezúry koňov. V ďalších súťažiach sa predviedli furmani so svojimi koňmi, kúzelník Sam, folklórny súbor Šiňava a mnoho ďalších atrakcií. Na záver tohto podujatia vystúpila skupina Mloci, ktorá roztancovala a rozospievala aj našich prijímateľov.

[widgetkit id=205]