Daruj šťastie, ži šťastne

Mikuláš 2022
6. decembra 2022
Veselé Vianoce
16. decembra 2022
Zobraziť všetko

Aby ste boli šťastní, musíte veriť v možnosť šťastia.
Lev Tolstoj

Po štvrtý krát dostalo 6 prijímateľov sociálnej služby CSS Zátišie, možnosť zúčastniť sa deväť dňového výmenného pobytu v Poľskej obci Poronin, ktorá sa nachádza v blízkosti horskej oblasti Zakopané.

Projekt nadácie Erasmus+ s medzinárodnou účasťou bol zrealizovaný  v dňoch od 04.12.2022 do 12.12.02. 2022 v spolupráci s partnermi z Poľska a Estónska. Naše zariadenie  Centrum sociálnych služieb Zátišie bolo v medzinárodnom projekte ,,Give happiness, live happily“  zastúpené  prijímateľmi sociálnej služby – Róbertom, Bartolomejom, Miroslavom, Svetlanou,  Reginou a Imrichom, ktorých sprevádzali  inštruktori sociálnej rehabilitácie Radoslav a Iveta.

Projekt ,,Daruj šťastie, ži šťastne“ bol realizovaný pod záštitou Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Cieľom projektu bolo v priebehu niekoľkých dni spoznať tri rôzne kultúry  prostredníctvom prezentácií jednotlivých zúčastnených krajín. Počas  spoločných večerov účastníci  odprezentovali jednotlivo krajiny, z ktorých pochádzajú, ich kultúru, zvyky, tradície ako aj kuchyňu, formou ochutnávky národných jedál. Aj cez rôzne aktivity akými boli napríklad arteterapeutické činnosti, kreslenie portrétov, tvorenie postavičiek  z hliny, práca s papierom a  výroba maskota projektu, účastníci prejavili svoje vnímanie šťastia, jeho darovanie a zároveň prežívanie.

Poľskí priatelia nás previedli  dielňami /Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy/, v ktorých mali zúčastnení  možnosť precvičiť svoje zručnosti.

Navštívili sme mesto Zakopané, Centrum Edukacji Przyrodniszej v Tatranskom parku narodovowym. Na udržanie dobrej kondície sme všetci spoločne absolvovali turistickú vychádzku na vrch Gubalowka, nachádzajúceho sa v nadmorskej výške 1 126 m, kde nás očarila nádherná príroda a Kraina Światla na Gubalówce. Účastníkom projektu po prechádzke v chladných zasnežených horách dobre padol relax, kúpanie a zohrievanie sa v Chocholowskie Termy.  

Pobyt bol spestrený  lekciou spoločenského tanca v tanečnej škole. Sviatočné obdobie sme mali spríjemnené účasťou na nedeľnej svätej omši a večerným vianočným koncertom na námestí  v Poronine.

Projekt ,,Daruj šťastie, ži šťastne“ bol zavŕšený  natočením videoklipu, v ktorom všetci zúčastnení preniesli svoje pocity šťastia do oslavy narodenia Ježiša ako aj štedrovečerných tradícií troch krajín. Veľkým prínosom tohto projektu, sú nadobudnuté skúsenosti a zručnosti, ktoré prijímateľom  môžu pomôcť pri sebarealizácii a osobnom raste a posilnení  hodnôt života a vzťahov.

Cestou domov sme sa zastavili v Krakowe, kde sme navštívili Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Lagievnikoch. Ďalšou zastávkou spoznávania Krakowa bol hrad Wawel a nádvorie soľnej bane Wieliczka.

Počas  deviatich dní sme  spoznali  úžasných ľudí, sme bohatší o nové skúsenosti, zážitky a priateľstva.