Mikuláš 2022

Veľa lásky 2022
16. novembra 2022
Daruj šťastie, ži šťastne
14. decembra 2022
Zobraziť všetko

Prijímateľov z DSS Osadné dnes prišli pozdraviť ženy z Jednoty dôchodcov, ktoré si spoločne s prijímateľmi zaspievali vianočné piesne, popriali nám príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré do ďalšieho roka. Zároveň odovzdali prijímateľom zariadenia darčeky s rôznymi pochutinami. Po ukončení programu našich prijímateľov navštívil aj sám svätý Mikuláš, ktorého sprevádzal po zariadení anjel a čert a spoločne potešili všetkých sladkými balíčkami.