Deň PSK…“NEŽNÁ“ 30 rokov

Aj my sme zapálili sviečku…Sviatok všetkých svätých
1. novembra 2019
Mikuláš v Zátiší
4. decembra 2019
Zobraziť všetko

Pri príležitostí Dňa Prešovského samosprávneho kraja sme 12.11.2019 zrealizovali Deň otvorených dverí nášho zariadenia CSS Zátišie v Snine i v Osadnom, ktorý sa niesol v duchu „nežná“ 30 rokov – 30 rokov demokracie, slobody…zmeny.

Širokej verejnosti sme priblížili činnosť a aktivity CSS Zátišie so zameraním na individuálny prístup k prijímateľom sociálnej služby, podporovaním ich v nezávislom živote, v začlenení sa do spoločnosti, vo využívaní všetkých dostupných komunitných služieb aj so zameraním na Odkaz nežnej revolúcie v reflexii transformácie sociálnych služieb.

Uvoľnenú  atmosféru doplnila prezentácia terapie v bielej multisenzorickej miestnosti – SNOEZELEN – v upravenom prostredí, pomocou svetelných a zvukových prvkov, vôní i hudby, vodnej postele a oxygenoterapie. Snoezelen terapia stimuluje k fyzickej a mentálnej aktivite na jednej strane a privádza myseľ a telo do stavu upokojenia, sústredenosti či relaxácie na strane druhej.

Náš DEŇ prebiehal v príjemnej atmosfére i neformálnych rozhovoroch…s ľuďmi, ktorí si našli čas pre NÁS…Ďakujeme.