Dni Tably

Návšteva soľnej jaskyne
22. augusta 2023
Letná opekačka
7. septembra 2023
Zobraziť všetko

 … len my sa rozhodneme, čo robiť s časom, ktorý je nám daný …

V dňoch 18.08. 2023 až 20.08.2023 sa uskutočnilo v Snine kultúrne podujatie ,, Dni Tably,, aj naše prijímateľky z CSS Zátišie zo zariadenia podporovaného bývania spolu so svojou kamarátkou Evkou Čonkovou z DSS Osadné prišli podporiť kultúrne telesá a hudobné skupiny do tejto pre nich ,, neprebádanej ,, časti mesta Snina. Dievčatá sa výborne zabavili a spoločne si zaspievali aj so skupinou ,, My Trojo ,, a keďže bolo veľmi horúco, nezabúdali ani na pitný režim a občerstvili sa ich obľúbenou kofolou a nealko radlerom …