Návšteva soľnej jaskyne

Súťaž vo varení guľášu
18. augusta 2023
Dni Tably
25. augusta 2023
Zobraziť všetko

Dňa 18.08.2023 sa prijímatelia CSS Zátišie Osadné zúčastnili výletu do Soľnej jaskyne v Humennom. Výletu sa zúčastnili prijímatelia so strednou a vysokou mierou podpory. Na takúto zmenu každodenného stereotypu, na nové prostredie a hlavne na nové zážitky sa všetci detsky tešili. Náš výlet sa začal cestou autom z Osadného . Spolu sme nastúpili do auta a všetci sme boli plní očakávaní. Bolo vidieť nevšedné nadšenie z iného denného programu, než na aký sú prijímatelia tradične zvyknutí v CSS Zátišie. Niektorí obdivovali krásu prírody a krajiny, ktorou sa viezli, iní iba mlčky sedeli, sem-tam prejavili záujem a zvedavosť o okolie a hlavne čakali na cieľ tohto horúceho letného dňa. O necelú hodinu sme boli na mieste. Humenská Soľná jaskyňa bola pre nás všetkých tým najlepším miestom, kde sme sa v tomto horúcom počasí mohli príjemne schladiť a oddýchnuť si. Pobyt a relax v Soľnej jaskyni, kde nás privítala príjemná recepčná, ktorá nám spríjemnila oddych, bola pre každého z nás zároveň terapiou prospešnou pre telo aj dušu. Po oddychu v jaskyni sme sa premiestnili do nákupného centra AVENUE, kde sme sa zároveň naobedovali. Ešte viac ako z dobrého obeda sa prijímatelia tešili z “jazdy“ na pohyblivých schodoch. Bol to pre nás nový svet a nový zážitok. Po krátkom oddychu sme si dopriali sladký chladený dezert ‒ zmrzlinu v cukrárni DAISY. Náš výlet pokračoval krátkou prechádzkou po parku pri Humenskom kaštieli. Unavení, ale plní zážitkov sme sa vracali do CSS Zátišie Osadné. Výlet sme zakončili posedením pri vychladenej kofole v pohostinstve „U Borisa“ v Osadnom. O svojich zážitkoch z výletu sme sa rozprávali kráčajúc oddychovým krokom do zariadenia.