HĽADÁME BYTY

BEZ BARIÉR
15. októbra 2021
Dvojitá oslava 40
27. októbra 2021
Zobraziť všetko
 

Hľadáme byty (1, 2 a 3 – izbové) do dlhodobého prenájmu pre klientov služby podporovaného bývania v Snine a okolí.

Podpora samostatného bývania je sociálna služba na podporu samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti fyzickej osoby,

zameranej najmä na pomoc pri prevádzke domácnosti, hospodárení s peniazmi, zapojení sa do spoločenského a pracovného života.

Garantujeme: sprevádzanie klientov v službe podporovaného bývania našim zamestnancom, pravidelné platby za nájom a dvojmesačný depozit. Kontakt: 0907 958 190.