Krídla túžby prijímateľov sociálnej služby

Deň bez bariér v Rehabilitačnom stredisku v Lipanoch
10. júna 2015
Prvé miesto v prehadzovanej pre CSS Zátišie
24. júna 2015
Zobraziť všetko

Prešovský samosprávny kraj vyhlásil už 5. ročník regionálnej súťaže v sociálnych službách Krídla túžby. Centrum sociálnych služieb Zátišie sa 18.06.2015 zúčastnilo lokálneho koncertu v areáli Lysá hora, ktorý organizoval Domov sociálnych služieb vo Vranove nad Topľou.Súťažnej prehliadky sa zúčastnilo 14 zariadení sociálnych služieb Prešovského samosprávneho kraja. V úvode podujatia sa prítomným prihovorila riaditeľka PhDr. Silvia Kmecová, ktorá všetkých srdečne privítala a zaželala veľa úspechov. V hlavnej časti lokálneho koncertu sa postupne prezentovali všetky zariadenia sociálnych služieb. Môžeme potvrdiť, že vystúpenia účinkujúcich sa z roka na rok stále zlepšujú. Porota rozhodla, že na krajskej prehliadke Krídla túžby 2015 v Divadle J. Záborského v Prešove bude reprezentovať domáce zariadenie, teda Domov sociálnych služieb vo Vranove nad Topľou, ktoré sa publiku predstavilo spevácko – recitačným pásmom „V srdci svetlo mám.“ Záver podujatia patril vystúpeniu hudobnej skupiny NEXT, ktorá všetkých vyzvala do tanca.

[widgetkit id=136]