Nájdi nových priateľov

Guľáš v Osadnom
27. augusta 2014
Deti z krízového strediska na Morskom oku
14. septembra 2014
Zobraziť všetko

„Nájdi nových priateľov“ – v tomto duchu sa niesol tretí ročník stretnutia detí a zamestnancov krízových stredísk ÚPSK: Humenné, Snina, Kežmarok, Vranov nad Topľou, Stará Ľubovňa a Prešov. Stretnutie sa uskutočnilo v dňoch 3. – 5. 9. 2014 v Detskom rekreačnom zariadení Vihorlat – Sninské rybníky.
CSS Zátišie – Krízové stredisko Snina bolo jedným zo spoluorganizátorov tohto stretnutia: „Keďže sme tak zdravo pyšní na svoje okolie, program stretnutia sme postavili práve na prírodných a kultúrnych krásach nášho okolia“, povedala na začiatku vedúca KS Zátišie Snina PhDr. Lucia Petrovková.
Program odštartovala spoločná prechádzka v rekreačnej oblasti Sninské Rybníky. Neskôr si účastníci mali možnosť zmerať sily v rôznych športových aktivitách – volejbal, futbal, vybíjaná a basketbal. Komu nestačilo, mohol sa vyšantiť v bazéne, alebo na trampolíne. Nasledovalo umelecké fotografovanie detí jednotlivých stredísk. Záverom prvého dňa bola zoznamovacia diskotéka.
Na druhý deň účastníci, ktorí majú radi aktívny odpočinok sa zúčastnili turistického výstupu na Sninský kameň. Ďalšou možnosťou bolo nahliadnuť do útrob vodnej nádrže „Starina“. Kultúrnou alternatívou programu bola exkurzia v areáli Sninského kaštieľa. Zúčastnení sa na chvíľu nechali vtiahnuť do histórie kaštieľa a okolia Sniny. Samozrejme, večer nesmela chýbať spoločná opekačka. V závere druhého dňa sa uskutočnila súťaž: „Krízové stredisko má talent“. Každé krízové stredisko sa reprezentovalo svojím nadaním a to spevom, tancom alebo hrou na hudobný nástroj. Porota zhodnotila jednotlivé umelecké výkony a na záver rozdala ocenenia. Dominik z nášho Krízového strediska v Snine sa prezentoval spevom od interpreta Adama Ďuricu a to piesňou „Neľutujem“ v doprovode gitary. Po tejto súťaži nasledovala diskotéka. Záverečnou bodkou dňa bolo prekvapenie v podobe nádherného ohňostroja.
V posledný deň bol voľný program zakončený spoločnou fotografiou všetkých účastníkov podujatia. Po chutnom obede nasledovalo vyhodnotenie tretieho ročníka stretnutia detí a zamestnancov krízových stredísk ÚPSK. Dlho nám rezonovali v ušiach slová riaditeľa CSS Zátišie PaedDr.PhDr. Jána Šrenkela, ktorý zhodnotil tretí ročník takto: „Poviem Vám len tri slová- BOLI STE ÚŽASNÍ!“

[widgetkit id=106]